Forskningsfondens historia

Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond som är en stiftelse med egen styrelse som bildades 1994. Syftet, nu som då, är att stödja forskning som kan minska och förebygga skador i samhället. Vi stödjer forskning som ligger nära människors vardagliga trygghet vilket är en av delarna av vårt engagemang i det lokala samhället.

2014 gjordes en förflyttning från att mestadels ha finansierat mindre forskningsprojekt till att prioritera mer omfattande och fleråriga forskningsprojekt.

2017 bildades en ny stiftelse, Länsförsäkringsgruppen Forsknings- & utvecklingsfond. Nyordningen gjordes för att Länsförsäkringar, utöver den skadeförebyggande forskningen, även ska kunna stödja forskning som kan bidra till att förbereda människor och samhälle på de förändringar som väntar i framtiden. Forskningsstödet som länsförsäkringsbolagen och LFAB bidrar med är öronmärkta för forskning inom våra fem prioriterade områden:

Styrelse

Styrelsen för stiftelsen Länsförsäkringsbolagens forskningsfond består av följande personer:

Ordförande Eva Wetterdal, ordförande Länsförsäkringar Gotland
Ledamot Susanne Bergh, chef Kund och Kanalstöd, Länsförsäkringar AB
Ledamot Eva Julin Dombrowe, ordförande Länsförsäkringar Värmland
Ledamot Bengt Mattsson, ordförande Länsförsäkringar Blekinge
Ledamot Ricard Robbstål, vd Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän
Ledamot Mats Åstrand, ordförande Länsförsäkringar Gävleborg