Ägarstyrningsrapporter

Ägarstyrningsarbetet bygger på Länsförsäkringar AB-koncernens ägarpolicy. Vi värnar om transparens. I våra ägarstyrningsrapporter beskriver vi hur vi bedriver vårt ägarstyrningsarbete och vilka aktiviteter som gjorts.