Om återbäring

Återbäring innebär att du som är försäkringskund får tillbaka en del av försäkringspremien. Kriterierna för återbäring är att företaget går med vinst och bedömer det som skäligt och utan ekonomisk risk att betala tillbaka pengarna. Grunden i återbäringen är alltså en mycket god och långsiktigt stark ekonomi.

Kunderna äger

Omsorgen om kundernas pengar och trygghet är Länsförsäkringars enda uppdrag, eftersom kunderna också är ägare av sitt lokala länsförsäkringsbolag. Det kundägda tillsammans med den lokala förankringen är Länsförsäkringars bärande principer, som lägger grunden för synen på kundrelationen. Tradition och värderingar grundar sig i att alltid se till vad som är bäst för kunderna, med utgångspunkt i kundernas vardag. Att vara kundägda och lokala skapar grund för att vara nära, ge bästa service och arbeta långsiktigt.

Video lokal kampanj


Personligt i länet

Text/intervju/citat från medverkande i kampanjen med koppling till video t ex.

Lokal kampanj

Lokal kampanj

Lokal kampanj

Berätta om kampanjen..

  • Vilka är med?
  • Vad har ni gjort?
  • Vad ska ni göra?

Lokal kampanj


Länsförsäkringar