Skadedrabbad av storm?

Vid akuta skador utanför arbetstid kan du få råd och hjälp genom att ringa skadejouren. Vår skadejour når du på 020-59 00 00. Om de inte säger något annat ska du kontakta vår skadeavdelning nästa arbetsdag för att se hur din försäkring gäller och vilka ytterligare åtgärder som måste göras. 

Gör själv en insats

Du kan ofta själv göra en insats för att begränsa en skadornas omfattning. Här följer några enkla råd i händelse av skador orsakade av storm.

  • Ta ned träd, med hjälp av fackman, som fallit över byggnader. Arbeta så att skadan inte förvärras.
  • Kontakta elektriker om elinstallationer kommit till skada.
  • Täck och täta provisoriskt eventuellt skadade byggnadsdelar mot nederbörd och vind. Ta hjälp av en byggnadsfirma vid behov.
  • Ta så fort som möjligt vara på kringblåsta föremål som kan utgöra fara.
  • Fotografera synliga skador på fast eller lös egendom. Fotografierna skickar du med i skadeanmälan eller skicka in dem så snart som möjligt. Det underlättar för oss om du anger försäkrings- eller skadenummer. 

Agera omgående

Agera omgående, med sunt förnuft och som om du själv skulle betala skadan. Rädda snarast det som räddas kan. Släng inget innan du fått klartecken av din skadehandläggare. Spara alltid kvitton på utlägg. 
 
Behöver du hjälp av byggnadsfirma? Kontakta oss för råd om lämpligt företag som är vana att arbeta med den här typen av skada.
 
Villahem- och fritidshusförsäkringen gäller vanligtvis för skador på byggnader genom storm. Hur stor självrisken är framgår av ditt försäkringsbrev.

Missad eller försenad resa

Om du missar en resa eller blir försenad på grund av storm finns det viss möjlighet att få ersättning från hemförsäkringens reseskydd. Kontakta oss för att få veta mer om vad som gäller i just ditt fall.

Anmäl skadan på vår webbplats

Det kan vara svårt att nå oss på telefon om det är omfattande skador som drabbat många människor. På grund av hög arbetsbelastning vid kraftiga oväder kan det ta något längre tid än vanligt innan du får svar, men vi återkommer till dig med besked så snart vi har möjlighet.

Till skadeanmälan