Sänkt pris på livförsäkring

Från den 1 juli 2021 sänker vi priset för livförsäkringarna Livskydd och Försäkrad Familj. Prissänkningen införs successivt under ett år framåt för berörda försäkringar. Vi har möjlighet att sänka priset eftersom våra försäkringsutbetalningar och övriga kostnader har blivit lägre än vi räknade med då det nuvarande priset sattes.
 1. Prissänkningen gäller för Försäkrad Familj, Försäkrad Familj Bolån och Livskydd som är tecknade i Länsförsäkringar Liv.

 2. Hur mycket priset sänks varierar beroende på bland annat ålder och storleken på försäkringsbeloppet.

 3. Det nya priset införs med start från den 1 juli 2021 men gäller först från försäkringens årsdag. Du kan se det nya priset på nästa faktura. Den skickas ut inom de kommande 12 månaderna, räknat från 1 juli 2021, inför försäkringens årsdag.

 4. I försäkringen, som kallas Livskydd, kan det även ingå ett skydd vid sjukdom, priset för den delen sänks inte.

 5. Livförsäkringarna kommer som tidigare att räknas om varje år och prisjusteras med hänsyn till ålder.

Mer information

Om du har frågor är du välkommen att kontakta ditt Länsförsäkringsbolag eller din försäkringsförmedlare.

 

Kontakta oss

Klicka här för att hitta kontaktuppgifter till våra kontor runt om i Sverige

Du kanske också är intresserad av:

Frågor och svar - sänkt pris Livskydd och Försäkrad Familj

 • Försäkringar

  Det går att ändra försäkringsbeloppet för vissa försäkringar enligt befintliga regler. Vid höjning av försäkringsbelopp kan det eventuellt krävas godkänd hälsodeklaration. Observera att försäkringsbeloppet inte kan höjas för Livskydd och Försäkrad Familj bolån.


  Hjälpte det här svaret dig? 1 av 1 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  Ja.


  Hjälpte det här svaret dig? 1 av 2 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  Vi kan sänka priset eftersom våra försäkringsutbetalningar och övriga kostnader har blivit lägre än vad vi räknade med då priset sattes.. Länsförsäkringar Liv drivs enligt ömsesidiga principer, vilket betyder att vi inte delar ut någon vinst till någon ägare. I istället kan överskott som uppstår i verksamheten  över tid komma våra kunder till godo, till exempel genom lägre pris.


  Hjälpte det här svaret dig?
 • Försäkringar

  Priset sänks för skyddet vid dödsfall för Försäkrad Familj, Försäkrad Familj Bolån och Livskydd, som är tecknade i Länsförsäkringar Liv. I Livskydd kan det även ingå ett skydd vid sjukdom, priset för den delen sänks inte.


  Hjälpte det här svaret dig?
 • Försäkringar

  Vi sätter alltid priset med säkerhetsmarginal och med utgångspunkt från aktuell statistik  om sjuklighet och dödlighet. Nu har det verkliga utfallet blivit bättre än vad vi räknade med då priset sattes.


  Hjälpte det här svaret dig?
 • Försäkringar

  Försäkringens pris justeras alltid en gång om året. Det görs antingen vid den försäkrades födelsedatum eller det datum försäkringen är tecknad. Det kallar vi försäkringens årsdag. Priset räknas då om med hänsyn till den försäkrades ålder, vilket innebär att priset normalt sett höjs något varje år.


  Hjälpte det här svaret dig?