Gruppförsäkring som anställd eller gruppmedlem

Här kan du med hjälp av BankID ansöka om gruppförsäkring och göra ändringar i dina befintliga försäkringar.

Ansök/ändra din gruppförsäkring

Har du inte BankID?

Läs om hur du skaffar det här

Ibland behöver vi en hälsodeklaration

Vissa av våra försäkringar kräver att vi känner till din nuvarande hälsa, därför behöver du svara på en hälsodeklaration. Det är viktigt att du besvarar alla frågor fullständigt och korrekt. Om du lämnar oriktiga eller ofullständiga uppgifter kan försäkringen avslutas, din ersättning minska eller utebli när du eller dina anhöriga vill använda försäkringen.

Teckna försäkring för make/sambo och Barnförsäkring

Beroende på avtalets innehåll kan det finnas möjlighet att försäkra din make/sambo, det vill säga medförsäkrad, samt teckna barnförsäkring. Om detta är möjligt framgår när du loggat in, och då kan du fylla i medförsäkrads personnummer. Den medförsäkrade personen behöver sedan själv logga in med BankID för att slutföra ansökan.  

Observera att medförsäkrads försäkringar betalas genom löneavdrag på den som är anställd/gruppmedlem.

Ditt samtycke behövs

Vid ansökan/ändring som kräver hälsodeklaration behöver vi ditt samtycke för att behandla dina hälsouppgifter. Du ger det genom att signera med BankID i anslutning till att du slutför din hälsodeklaration. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta Länsförsäkringar, men återkallas samtycket kan vi inte längre handlägga din ansökan. Ett återkallande påverkar inte den rätt Länsförsäkringar haft att utföra åtgärder så länge samtycke funnits.

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter

Kontaktuppgifter

Är du osäker på vad som ingår i din arbetsgivares/organisations avtal  kan du i första hand kontakta din gruppföreträdare, annars kan du kontakta Länsförsäkringar via e-post info.halsa@lansforsakringar.se eller telefon 08-588 427 00.

Kontaktuppgifter för återkallande av samtycke:

E-mail: liv-riskbedomning@lansforsakringar.se
Adress: Länsförsäkringar AB, Medicinsk riskbedömning 106 50 Stockholm.

Sekretess

Av integritetsskäl bör du undvika att fylla i känsliga uppgifter som hälsofrågor på öppna nätverk som internetcaféer, flygplatser och liknande. Länsförsäkringar är mycket noggranna och försiktiga med de uppgifter du i förtroende lämnar till oss om din hälsa. Allt vi får veta hanterar vi konfidentiellt. 

Ansök/ändra din gruppförsäkring