Gruppförsäkring som anställd eller gruppmedlem

Här kan du som anställd/gruppmedlem ansöka om gruppförsäkring och göra ändringar i dina befintliga försäkringar. Gruppförsäkring hos Länsförsäkringar erbjuds i samarbete med din arbetsgivare/medlemsorganisation.

Du kan läsa om innehållet i våra gruppförsäkringar i Förköpsinformationen för Gruppförsäkring och Förköpsinformationen för Sjukvårdsförsäkring samt i försäkringsvillkoret för gruppförsäkring.

Vilka av de försäkringar som presenteras i förköpsinformationen du har möjlighet att teckna beror på vad din arbetsgivare/medlemsorganisation har avtalat med Länsförsäkringar.

 


Uppgifter om din hälsa
Beroende på vilken försäkring och vilken försäkringsomfattning du ansöker om kan vi komma att begära in uppgifter om din hälsa. Då är det viktigt att du besvarar alla frågor fullständigt och korrekt. Om du lämnar oriktiga eller ofullständiga uppgifter kan din ersättning minska eller utebli. Av integritetsskäl bör du undvika att fylla i känsliga uppgifter som hälsofrågor på öppna nätverk som internetcaféer, flygplatser och liknande.

Länsförsäkringar är mycket noggranna och försiktiga med de uppgifter du i förtroende lämnar till oss om din hälsa. Allt vi får veta hanterar vi konfidentiellt. Här kan du läsa mer om hur Länsförsäkringar hanterar dina personuppgifter

Teckna försäkring för make/sambo och Barnförsäkring
Beroende på avtalets innehåll kan det finnas möjlighet att försäkra din make/sambo, det vill säga medförsäkrad, samt teckna barnförsäkring. Om detta är möjligt framgår när du loggat in, och då kan du fylla i medförsäkrads personnummer. Den medförsäkrade personen behöver sedan själv logga in med BankID för att slutföra ansökan.  

Observera att medförsäkrads försäkringar betalas genom löneavdrag på den som är anställd/gruppmedlem.

Frågor och kontaktuppgifter
Har du frågor om vad som ingår i din arbetsgivares/organisations avtal med Länsförsäkringar, kontakta din gruppföreträdare hos din arbetsgivare/organisation för mer information. Du kan också kontakta Länsförsäkringar via e-post info.halsa@lansforsakringar.se eller telefon 08-588 427 00.

Så går det till
För att kunna teckna försäkring eller ändra din gruppförsäkring behöver du, utöver ditt personnummer, information om Gruppavtalsnummer och Enhetsnummer som du får från gruppföreträdaren hos din arbetsgivare. Du identifierar dig med hjälp av BankID/mobilt BankID.

När du är klar med din ansökan/ändring samt eventuell hälsodeklaration ska du signera den med ditt BankID eller mobilt BankID. Du kan läsa mer om BankID på den här sidan. 

Om du har mobilt BankID kan du göra din försäkringsansökan på valfri dator, surfplatta eller mobiltelefon. I annat fall behöver du göra ansökan på den dator där du har ditt BankID installerat.

Din försäkringsansökan kommer att avslutas om du varit inaktiv i mer än 20 minuter. Tänk därför på att slutföra eller spara din ansökan om det är annat som kommer emellan.