Så cyklar du säkert och lagligt

Allt fler väljer att ta cykeln i stället för bilen eller bussen, vilket är bra för miljön. Men det innebär också att cykelolyckorna ökar. Genom att vara uppmärksam på trafikreglerna kan många olyckor undvikas.

Så cyklar du säkert och lagligt

Väjningsplikt gäller nästan alltid

När du cyklar och ska korsa en väg har du alltid väjningsplikt mot gående, och nästan alltid väjningsplikt mot fordon. Sänk farten i god tid eller stanna. Ta hänsyn till fordon som närmar sig och kör bara vidare om du kan göra det utan fara eller hinder.

När du möter eller kör om gående ska du ge dem tid att vika åt sidan och lämna ordentligt med utrymme er emellan. Plinga gärna om du kör om bakifrån och tänk på att söka ögonkontakt med dina medtrafikanter. 

Även om du inte har väjningsplikt ska du ta hänsyn till andra, samtidigt som andra trafikanter i de flesta situationer är skyldiga att ta hänsyn till dig som cyklist.

Cykla på cykelbanan

Om det finns en cykelbana ska du normalt använda den, annars kan du cykla på körbanan. Barn upp till 8 år får cykla på trottoaren eller gångbanan om cykelbana saknas. Ibland kan det vara bättre att leda cykeln när cykelbana saknas, då räknas du som gående och kan gå på trottoaren med cykeln.

Cykla på körbanan

Om du är försiktig och uppmärksam får du cykla på körbanan även om det finns en cykelbana, under förutsättningen att du fyllt 15 år och hastighetsbegränsningen inte är högre än 50 kilometer i timmen. Annars får du bara använda körbanan om det är lämpligare med hänsyn till färdmålets läge.

Cykla inte över ett övergångställe

Led cykeln över övergångsstället, då är du gående och bilar ska lämna företräde till dig. Cyklar du över ett övergångställe så blir det många gånger missförstånd vem som ska lämna företräde eller inte. 

Cykelöverfart 

Cyklar du på en utmärkt cykelöverfart så ska bilisterna väja för dig som cyklist. När det är en cykelöverfart krävs hastighetsdämpande åtgärder, målade med ”hajtänder” och särskild vägmärke.

Cykelpassage

Cykelpassage är oftast i anslutning till ett övergångställe för gående. På obevakade cykelpassager har du som cyklist väjningsplikt mot andra fordon. Det är alltid krav på försiktighet vid obevakade övergångställen, visa hänsyn och sök ögonkontakt med medtrafikanter innan du cyklar över.

När du ska svänga vänster

Vid en vänstersväng är det särskilt viktigt att ge tecken i god tid innan du påbörjar svängen, så andra trafikanter vet vart du är på väg. Om det är mycket trafik eller om du känner dig osäker kan du göra en stor sväng genom att lägg dig längst till höger och fortsätt rakt fram över den korsande vägen. När det är fritt kan du slutföra vänstersvängen på ett säkert sätt.

Läs mer om cykelregler och vilka skyldigheter du har på NTF:s webbplats.