Barn i bil

Barn i bil

Det är viktigt att tänka på att många av bilens skydd är gjorda för vuxna, därför måste vi anpassa och se till att skydda barnen genom olika bilbarnskydd. Vilket skydd som är bäst beror på barnets ålder och längd.

Skydda barnen

Barn som är kortare än 135 centimeter ska använda en särskild skyddsanordning, babyskydd, bilbarnstol eller bilbältesstol/bilbälteskudde.

Välj godkänd skyddsanordning

När du köper, hyr eller lånar bilbarnskydd bör du se till att den är godkänd enligt europeiska regler. Godkända bilbarnskydd är märkta med ett E-godkännande. I Sverige utfärdar Trafikverket E-godkännande efter provning hos VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut. Gå in på, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjandes, NTF, webbplats så får du en aktuell marknadsöversikt av bilbarnstolar.

Babyskydd från 0 till 9 månader

Från födseln och fram till cirka 9 månaders ålder ska barnet sitta i ett bakåtvänt babyskydd som sätts fast med bilens ordinarie bilbälte. Du behöver inte placera barnet i framsätet. Det viktigaste är att du som förare har din uppmärksamhet på bilkörningen.

Bilbarnstol från 9 månader till 4-5 år

När barnet kan sitta utan stöd är det dags att montera en bakåtvänd bilbarnstol i framsätet. Stolen sätts fast med ett Isofix, bilbältet och/eller speciella fästband till passagerarstolens underrede. Vissa stolar är även godkända för bakåtvänd placering i baksätet. Bakåtvänd bilbarnstol är det säkraste transportsättet för barn i bil.

Bältesstol/bälteskudde från 4-5 år

Bilbältesstolen anpassar bilens trepunktsbälte till barnets kropp så att det sitter rätt, så att diagonalbandet hamnar över axeln och höftbandet över höfter och lår. Bältesstolen eller kudden kan placeras i fram- eller baksätet och sätts fast med bilbältet. Den kan lätt flyttas mellan olika bilar.

VARNING

Bakåtvända babyskydd och bilbarnstolar får inte monteras eller användas på sittplats som är utrustad med krockkudde (airbag). Du måste koppla ur krockkudden innan du monterar barnskyddet.

Läs mer om barnstolar på ntf.se