Ytterdörr

Det är viktigt att din altandörr och din ytterdörr har godkända lås. På så sätt kan du försvåra inbrott i ditt hem.

Din ytterdörr bör ha ett tvåfunktionslås, det ger både en bekväm låsning när du är hemma och en säker när du är borta. Hemmabekväm låsning innebär att dörren kan låsas eller öppnas inifrån med hjälp av vred. Den bortasäkra låsningen innebär att vredet spärras så att låset enbart kan öppnas med nyckel. Många entrédörrar har befintliga cylinderlås med enbart hemmabekväm låsning. De kan enkelt kompletteras med ett extralås för att även få bortasäker låsning. Tjuvar väljer hellre ett hus med enklare lås.

Många villainbrott sker genom terrassdörrar och det beror ofta på att spanjolettlåset ger ett dåligt inbrottsskydd. Bristfälliga handtagslås med sprint eller spärr samt olämpliga låskolvar och slutbleck gör det enkelt att bryta sig in. Genom att byta den gamla spanjoletten till en säkerhetsspanjolett med låsbart handtag och säkerhetsslutbleck ökar inbrottsskyddet avsevärt. En annan åtgärd är att behålla den gamla spanjoletten och komplettera med ett låsbart handtag eller ett utanpåliggande terrassdörrlås. Då kan dörren inte öppnas genom att krossa rutan och sticka in handen.

Ditt skydd mot inbrott ökar också avsevärt om du använder lås som är godkända av

Svenska Stöldskyddsföreningen

Tänk på!

Se alltid till att ha säkra och alternativa utrymningsvägar via dörrar eller fönster i markplan.

Det är viktigt att dörren alltid ska kunna öppnas från insidan utan nyckel när någon vistas i bostaden. Använd endast bortasäkrad låsning när du är helt säker på att ingen är hemma. Liv går före sak och utrymningssäkerheten måste gå före inbrottsskyddet!

Detta gäller såklart även om du använder ett elektroniskt lås.