Elda i öppen spis

En sprakande eld i öppna spisen, kakelugnen eller kaminen skapar stämning. För många är eldning också ett sätt att hålla värme i huset. Att veta hur du ska elda är viktigt för att undvika bränder.

Vanliga orsaker till bränder

Den vanligaste orsaken till bränder i villor är att det börjar brinna i de brännbara beläggningarna i skorstenen. Det kallas för sotbrand eller skorstensbrand. En annan vanlig brandorsak är att för mycket ved läggs på elden. Det blir helt enkelt för hett i skorstenen och bjälklaget kan fatta eld.

Med moderna öppna spisar, kaminer eller annan typ av eldstad inomhus följer rekommendationer hur det ska eldas. Saknar din eldstad instruktion finns grundregeln att elda högst 2 kg ved per timme. Du behöver också ta reda på vilken kapacitet din eldstad har och vilka anvisningar som gäller för den.

Tips för säkrare eldning i öppen spis och kaminer

  • Sota minst en gång per år och provtryck skorstenen vart tionde år.
  • Använd inte mer än 2 kg ved per timme (cirka 3 vedträn).
  • Använd gnistskydd i öppen spis.
  • Elda med ren och torr ved i lämplig storlek.
  • Lägg askan i en plåthink med lock och förvara den där tills du säkerställt att den är släckt.
  • Kontrollera att din rökkanal och skorsten är sotad och i ordning för att eldas i.

Tänk på att...

Ha alltid en brandvarnare, en 6 kg pulversläckare och en brandfilt hemma, men kom ihåg att det alltid är lättare att förebygga en brand än att släcka den. Elda försiktigt!

Om eldning i öppen spis, sotning och brandskyddskontroll

Säkerhetsprodukter mot brand

I vår webbshop hittar du brandsläckare, brandvarnare, brandfilt och andra säkerhetsprodukter som skyddar dig om olyckan skulle vara framme. 

Till webbshopen