Installera solceller

Att installera solceller är ett bra sätt att påverka din egen elkostnad samtidigt som du gör en insats för miljön. Här kan du läsa mer om hur du installerar solceller och hur du kan finansiera dina solceller.

Därför ska du installera solceller

En minskad miljöpåverkan, potentiell värdeökning av bostaden och att kunna parera höga elpriser är några av fördelarna som påskyndar utveckling och efterfrågan av solceller, speciellt bland de som bor i villa. Tillgängligheten av solceller har också ökat till följd av att statligt stöd till solcellsanläggningar införts.

Solceller gillar vårt klimat

Det kan vara lätt att tro att det svenska klimatet inte lämpar sig för solceller, men faktum är att solceller inte är helt beroende av en stor mängd soltimmar och solen behöver nödvändigtvis inte skina för att el ska produceras. Lägre temperaturer kan faktiskt ha en positiv inverkan på solpanelernas elproduktion då för varma förhållanden kan orsaka energiläckage av solcellerna.

Att tänka på vid installation av solceller

En solcellsinstallation ska vara till glädje och producera el under många år framåt. Anläggningarna sitter i en tuff miljö utsatta för väder och vind, vilket ställer stora krav på installationen och materialet. För att undvika risken för brand och driftstörningar är det därför viktigt att allt i installationen följer de regler och rekommendationer som finns. Se också till att installationen utförs så att det inte uppstår framtida läckagerisker på huset.

Checklista för en säker solcellsinstallation

 • Begär in offerter på hela installationen.
 • Kontrollera om det företag du tänker välja har den auktorisation som krävs för installationen på Elsäkerhetsverkets webbplats.
 • Auktorisationen för installation av solceller på en villa ska innehålla verksamhetstyperna ”Bostäder” och ”Elproduktionsanläggningar”.
 • Fråga efter referensanläggningar och prata gärna med personerna som äger anläggningarna.
 • Anlitar du ett solcellsföretag direkt så kontrollera att de är medlemmar i branschorganisation för solenergi, Svensk solenergi (SSE).
 • Försäkra dig om att du får en tydlig dokumentation och driftsmanual för anläggningen.

Läs mer om installation av solcellsanläggning här

Snöröjning av tak med solceller

Det är viktigt att ta bort snö från solceller, både för att minska belastningar på solcellsmoduler och för att låga temperaturer kan göra solcellernas kiselmaterial skörare. 

RISE forskningsinstitut har tagit fram en rapport om snöborttagning vid takmonterade solelanläggningar.

Två lysande sätt att låna till solceller

Utöka ditt bolån

Du kan finansiera dina solceller genom att utöka ditt befintliga bolån.

 • Vi hjälper dig att se över vilka möjligheter du har att låna på din villa eller ditt fritidshus.
 • Vanligtvis kan du låna upp till 85 procent av din bostads marknadsvärde.

Räkna ut hur mycket du kan låna

Privatlån

Ett annat sätt att finansiera en installation av solceller är genom ett privatlån.

 • Låna upp till 400 000 kronor utan säkerhet.
 • Räntan är rörlig och sätts individuellt efter kreditprövning.
 • Ansök direkt och få besked inom några minuter.

Ansök om privatlån

Frågor och svar om solceller

 • Solcellsinstallation är elinstallationsarbete och ska utföras av registrerade elinstallationsföretag. Innan du väljer företag som ska hjälpa dig med installationen säkerställ att:

  • bolaget är registrerade för att få göra elproduktionsanläggningar.
  • det finns svensk bruks- och säkerhetsanvisning för all de CE-märkta delarna som ingår i solcellsanläggningen.

  Då det är du som har fått solceller installerat på ditt tak är du enligt lagar och regler skyldig att återkommande se till att elanläggningen ger betryggande säkerhet mot person- och sakskada.

   


  Hjälpte det här svaret dig?