Installera solceller på villa

Att installera solceller är ett bra sätt att påverka din egen elkostnad samtidigt som du gör en insats för miljön. Här är tips för en säker solcellsinstallation.

Det kan vara svårt att veta vad du ska tänka på innan du installerar solceller. En solcellsinstallation ska vara till glädje och producera el under många år framåt. Anläggningarna sitter i en tuff miljö utsatta för väder och vind, vilket ställer stora krav på installationen och materialet.

För att undvika risken för brand och driftstörningar är det därför viktigt att allt i installationen följer de regler och rekommendationer som finns. Se också till att installationen utförs så att det inte uppstår framtida läckagerisker på huset.

För att hjälpa dig på vägen till en säker och trygg solcellsinstallation har vi tagit fram några punkter som är viktiga att ta hänsyn till inför installationen.

Tips för en säker solcellsinstallation

  • Begär in offerter på hela installationen.
  • Kontrollera om det företag du tänker välja har den auktorisation som krävs för installationen på Elsäkerhetsverkets webbplats.
  • Auktorisationen för installation av solceller på en villa ska innehålla verksamhetstyperna ”Bostäder” och ”Elproduktionsanläggningar”.
  • Fråga efter referensanläggningar och prata gärna med personerna som äger anläggningarna.
  • Anlitar du ett solcellsföretag direkt så kontrollera att de är medlemmar i branschorganisation för solenergi, Svensk solenergi (SSE).
  • Försäkra dig om att du får en tydlig dokumentation och driftsmanual för anläggningen.

Läs mer om installation av solcellsanläggning här