Bästa fondbolag 2019


Länsförsäkringar Fondförvaltning är det kundägda fondbolaget som år efter år levererar en bra avkastning. Den fina historiken resulterade i att Länsförsäkringar Fondförvaltning utsågs till Sveriges bästa fondbolag 2019.

Motivering

”Ett stort sortiment fonder med medelvärden som varje år de senaste tio åren varit bättre än respektive kategorisnitt, plus att förvaltarna generellt hållit igen på risktagandet, gör att Morningstar utser Länsförsäkringar till Sveriges bästa fondföretag.”


Börja spara - steg för steg


Varför blev vi årets fondbolag?

Högpresterande fonder och mindre risktagande

Länsförsäkringar Fondförvaltningar har ett stort sortiment av fonder som presterat bättre än respektive kategorisnitt de senaste 10 åren. Ytterligare en faktor som bidrog till utmärkelsen var att bolagets förvaltare har hållit igen på risktagandet.

Fullt fokus på värde och nytta för kunden

En av de faktorer som utmärker Länsförsäkringar Fondförvaltning är att bolaget ägs av våra kunder. Det innebär att företagskulturen fokuserar på att skapa nytta och värde för kunden, snarare än att uppfylla interna mål. Det faktum att vi är kundägda gör att vi kan ha fullt fokus på att leverera en riktigt bra avkastning.

-Vår målsättning är också att göra det enkelt för våra kunder, inte minst med tanke på att vi vänder oss till en relativt bred målgrupp, säger Eva Gottfridsdotter Nilsson, vd på Länsförsäkringar Fondförvaltning.


Morningstar Awards 2019

Morningstar Awards 2019. Morningstar, Inc. All Rights Reserved. Länsförsäkringar Fondförvaltning nominated for Best Overall Fund House, Sweden.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.


Hållbart fondsparande

Miljö och etik är viktigt för oss och vi tror även att hållbarhetsfaktorer kan påverka avkastning och risk. Därför jobbar de flesta av våra fondförvaltare med ansvarfulla investeringar, som handlar om att investera i bolag som tar hänsyn till hållbarhet i sin verksamhet. 

Läs mer om hållbart sparande