Länsförsäkringar Sverige Vision – investera på din hemmamarknad

Med vår Svanenmärkta fond Länsförsäkringar Sverige Vision kan du investera miljömedvetet på din hemmamarknad och påverka företagen att utvecklas i en mer hållbar riktning.

Sverige erbjuder många möjligheter för dig som sparare. Vi rankas som ett av de mest konkurrenskraftiga, innovativa och moderna länderna i världen och när du bor och verkar i Sverige finns anledning att spara lokalt för att minska valutarisken.

Länsförsäkringar Sverige Vision är en koncentrerad fond med 35-40 bolag som förvaltaren tror kan ge bäst avkastning. När ett nytt innehav köps så säljs ett annat innehav av. Målsättningen är att uppnå en högre avkastning än den svenska aktiemarknaden.

Fakta om fonden

Placeringsinriktning: Fonden är en aktivt förvaltad fond med placeringar i ca 35-40 stora och medelstora företag som är noterade i Sverige. Grundläggande bolagsanalys ligger till grund för portföljsammansättningen.

Förvaltningsavgift: 1,20 procent

Risknivå: 5 av 7

Fonden är Svanenmärkt och innehåller företag som aktivt arbetar med hållbarhet, vilket innebär:

  • Att fonden väljer bort, vapen, tobak, fossila bränslen och bolag som begår konventionsbrott.
  • Att vi gör en hållbarhetsanalys av alla bolag som fonden investerar i och sätter ett betyg på bolagens hållbarhetsarbete.
  • Att fonden väljer in hållbara bolag. Minst 50 procent av fonden investeras i bolag med högt hållbarhetsbetyg. Utvecklingen i de bolag som inte redan har ett högt hållbarhetsbetyg följs noggrant och vi försöker påverka bolagen till att förbättra sitt hållbarhetsarbete.
  • Att fonden har ett aktivt ägarstyrningsarbete där vi röstar på bolagstämmor och för dialoger med bolagen kring deras hållbarhetsarbete.

För information om Svanenmärkta fonder se svanen.se/spararen

Licensnummer för Svanenmärkningen: 3101 0022

Kvartalsrapport

Hållbarhetsrapport

Sparande i fonder och aktier innebär alltid en risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder och aktier kan båda öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Läs mer om riskerna