Hur sparar jag hållbart?

När du väljer att ditt sparande ska vara hållbart kan du få dina pengar att växa och samtidigt göra skillnad. Att tänka hållbart, etiskt och miljövänligt ger ditt sparande ett ytterligare värde.

Styrkan i ett hållbart sparande är att det har en påverkan på flera hållbarhetsaspekter: både miljö och klimat men även sociala frågor, mänskliga rättigheter och bolagsstyrning. Att se över sitt sparande och göra hållbara val skapar förutsättningar för företag och fondförvaltare som aktivt arbetar med hållbarhetsfrågor.

Så här kan du spara hållbart

 1. Spara i Länsförsäkringars egna fonder

  Våra egna fonder investerar efter principer för ansvarsfulla investeringar, vilket innebär att vi kontinuerligt kontrollerar om fonderna har investerat i bolag som bryter mot internationella konventioner. 

   

  Välj Länsförsäkringar som förvaltare i fondlistan för att se våra egna fonder. 

 2. Spara med hjälp av hållbarhetsinriktade placeringsförslag

  Våra hållbara placeringsförslag passar dig som vill ha förslag på fonder med hållbar inriktning i vårt utbud. De hållbara placeringsförslagen är indelade i fem risknivåer och består av hållbarhetsinriktade fonder och fonder med låg Co2-risk ur vårt rekommenderade och utökade utbud. Våra förvaltare ser över förslagen varje månad och valen speglas utifrån vår aktuella marknadssyn.


  Läs mer och följ våra hållbarhetsinriktade placeringsförslag här

 3. Spara i fonder som har Hållbarhetsprofilen och ett bra Hållbarhetsbetyg

  Flera av våra fonder har fyllt i Hållbarhetsprofilen där de beskriver vilka hållbarhetskriterier som ingår i förvaltningen av en fond. Hållbarhetsprofilen förklarar hur fonderna själva jobbar med att välja in, välja bort och påverka bolag.

   

  Morningstars hållbarhetsbetyg visar hur hållbart en fond investerar utifrån hur de bolag som fonden investerar i arbetar med miljö, sociala frågor och bolagsstyrning. Betyget sätts i två steg: hållbarhetsrisk och hållbarhetsgloberna.

   

  Under fliken Hållbarhet på fondlistan kan du både se fondernas hållbarhetsrisk, antal glober och vilka fonder som har Hållbarhetsprofilen. Betygen kompletterar varandra på ett bra sätt. 

 4. Spara i tematiska hållbarhetsfonder

  Leta efter fonder som väljer in bolag ur ett hållbarhetsperspektiv till exempel förnybar energi och miljöfonder.

Spara i Länsförsäkringar Global klimatindex

Efterfrågan på att investera i mer hållbara alternativ ökar kraftigt, och med vår fond Länsförsäkringar Global klimatindex kan ännu fler spara med hänsyn till klimatet, till en lägre kostnad.

Läs mer om fonden här

Vår Svanenmärkta fond

Svanenmärkta fonder syftar till att använda kapitalet och ägandet för att påverka de företag som fonden investerar i att utvecklas i en mer hållbar riktning. Vår Svanenmärkta fond Länsförsäkringar Sverige Aktiv innehåller företag som aktivt arbetar med hållbarhet och förenklar för dig att göra ett hållbart val gällande ditt sparande.

Läs mer om fonden

Varför hållbarhet?

Hållbarhet är viktigt för oss och vi tror även att hållbarhetsfaktorer kan påverka avkastning och risk. 

Ansvarsfulla investeringar handlar om att investera i bolag som tar hänsyn till hållbarhet i sin verksamhet. Miljö, energi och klimatfrågor står ofta i fokus, liksom mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och god affärsetik. 

Läs mer om hur vi arbetar med hållbara placeringar

Många fondförvaltare väljer inte bara bort att investera i vissa företag utan arbetar även aktivt med att påverka bolag i önskad riktning. En del fonder väljer även in bolag som anses vara förebilder inom hållbarhet eller som är inriktade på ett särskilt hållbarhetstema till exempel förnyelsebar energi. 

Koldioxidavtryck i våra investeringar

Tillsammans med investerare världen över har vi förbundit oss att mäta och redovisa koldioxidavtryck för våra investeringar. Vi driver på bolag att arbeta aktivt för att påverka sitt ekologiska fotavtryck. 

Sparande i fonder och aktier innebär alltid en risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder och aktier kan båda öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Läs mer om riskerna