Hållbart fondsparande

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Hållbart fondsparande

Hållbarhet är viktigt för oss och vi tror även att hållbarhetsfaktorer kan påverka avkastning och risk. Därför tittar vi alltid på hur fondförvaltarna jobbar med hållbarhet. De flesta av fondförvaltarna vi anlitar jobbar med ansvarfulla investeringar och majoriteten har skrivit under FN-initiativet PRI – Principer för Ansvarsfulla Investeringar.

Ansvarsfulla investeringar handlar om att investera i bolag som tar hänsyn till hållbarhet i sin verksamhet. Miljö, energi och klimatfrågor står ofta i fokus, liksom mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och god affärsetik. 

Läs mer om hur vi arbetar med hållbara placeringar

Många fondförvaltare väljer inte bara bort att investera i vissa företag utan arbetar även aktivt med att påverka bolag i önskad riktning. En del fonder väljer även in bolag som anses vara förebilder inom hållbarhet eller som är inriktade på ett särskilt hållbarhetstema till exempel förnyelsebar energi. 

Kurser och fondutbud

Svanenmärkt fond

Svanenmärkta fonder syftar till att använda kapitalet och ägandet för att påverka de företag som fonden investerar i att utvecklas i en mer hållbar riktning. Vår Svanenmärkta fond Länsförsäkringar Sverige Aktiv innehåller företag som aktivt arbetar med hållbarhet och förenklar för dig att göra ett hållbart val gällande ditt sparande.

Läs mer om fonden

Hållbarhetsprofilen 

Flera av våra fonder har fyllt i Hållbarhetsprofilen där de beskriver vilka hållbarhetskriterier som ingår i förvaltningen av en fond. Profilen är ett komplement till fondfaktabladen. Titta efter hållbarhetssymbolen i fondlistan för att se vilka fonder som har fyllt i Hållbarhetsprofilen.

Läs mer om Hållbarhetsprofilen

Hållbarhetsbetyget

Morningstars hållbarhetsbetyg visar hur hållbart en fond investerar utifrån hur de bolag som fonden investerar i arbetar med miljö, sociala frågor och bolagsstyrning. Betyget sätts i två steg. I det första steget beräknas ett hållbarhetsvärde och i nästa sätts själva hållbarhetsbetyget. Under fliken Hållbarhet på fondlistan kan du hitta både hållbarhetsvärdet och hållbarhetsbetyget.

Läs mer om Hållbarhetsbetyget 


Bolag vi inte investerar i

I våra egna fonder investerar vi inte i bolag med verksamhet kopplat till kärnvapen, kemiska och biologiska vapen, klusterbomber och landminor. Vi investerar inte i energi- och gruvbolag som har mer än 5 procent av sin omsättning från förbränningskol. Vi gör heller inga investeringar i tobaksproducenter eller i bolag som har mer än fem procent av sin omsättning från tobaksproduktion.

Vi utesluter också bolag som kopplas till kränkning av konventioner och där våra dialoger med bolaget inte nått önskvärt resultat.


Hur sparar jag hållbart?

Spara i Länsförsäkringars egna fonder

Välj Länsförsäkringar som förvaltare i fondlistan

Spara i fonder som har Hållbarhetsprofilen och ett högt Hållbarhetsvärde 

Hållbarhetsvärdet och hållbarhetsprofilen finns båda att hitta på vår fondlista och kompletterar varandra bra. Hållbarhetsvärdet förklarar hur hållbara bolagen i en fond är, medan hållbarhetsprofilen förklarar hur fonderna själva jobbar med att välja in, välja bort och påverka bolag.

Om du vill välja en fond inom en specifik fondkategori kan du använda globerna för att hitta den fond som investerar i de mest hållbara bolagen. Under fliken hållbarhet på fondlistan kan du både se våra fonders hållbarhetsvärde, antal glober och vilka fonder som har hållbarhetsprofilen.

Spara i tematiska hållbarhetsfonder

Leta efter fonder som väljer in bolag ur ett hållbarhetsperspektiv till exempel förnybar energi och miljöfonder.

Spara FossilSmart

Fonden Länsförsäkringar FossilSmart har målet att erbjuda en god och stabil avkastning och samtidigt ta hänsyn till klimatförändringarna genom att undvika energisektorn och ha ett lägre koldioxidavtryck.

Läs mer om fonden här


Miljöarbetet i våra egna fonder

Därför investerar vi inte i kol

Vi tror inte att kol är en hållbar investering, vare sig ur ett finansiellt eller miljömässigt perspektiv. Vi investerar inte i gruv- eller energibolag vars omsättning överstiger 5 procent från förbränningskol i våra egna fonder. 

Koldioxidavtryck i våra investeringar

Tillsammans med investerare världen över har vi förbundit oss att mäta och redovisa koldioxidavtryck för våra investeringar. Vi driver på bolag att arbeta aktivt för att påverka sitt ekologiska fotavtryck.