Tidigare Erbjudanden 2015

Här hittar du strukturerade placeringsförslag från 2015.

SEB 1512C, L, S

Kapitalskyddade placeringar

SEB 1511C, L, S

Kapitalskyddade placeringar

SEB1510F, H, L, S

Kapitalskyddade placeringar

SEB1501C, F, H, K, L, S, T

Kapitalskyddade placeringar

SEB1502C, F, H, K, L, S, T

Kapitalskyddade placeringar

SEB1503A, E, H, L, T

Kapitalskyddade placeringar

SEB1504 E, H, L, S, T

Kapitalskyddade placeringar

SEB1505 E, H, K, L, S, T

Kapitalskyddade placeringar

SEB1506 A, E, H, K, L, S

Kapitalskyddade placeringar

SEB1507 A, E, H, K, L, S

Kapitalskyddade placeringar

SEB1508 E, H, L, S,

Kapitalskyddade placeringar

SEB1509 E, H, L, S,

Kapitalskyddade placeringar