Tidigare erbjudanden 2014

Här hittar du strukturerade placeringsförslag från 2014.

SEB1401A, B, E, F, K, L, S, T, V, X

Kapitalskyddade placeringar

SEB1402A, B, K, L, S, T, V, X

Kapitalskyddade placeringar

SEB1403A, B, C, D, E, F, K, L, S, T

Kapitalskyddade placeringar

SEB1404A, B, C, D, E, F, K, L, S, T

Kapitalskyddade placeringar

SEB1405A, B, C, D, E, F, K, L, S, T

Kapitalskyddade placeringar

SEB1408A, B, C, D, E, F, K, L, S, T

Kapitalskyddade placeringar

SEB1409A, B, C, D, E, F, K, L, S, T

Kapitalskyddade placeringar

SEB1410A, B, C, D, E, H, F, K, L, S, T

Kapitalskyddade placeringar

SEB1411C, E, F, H, K, L, S, T

Kapitalskyddade placeringar

SEB1412C, F, H, K, L, S, T

Kapitalskyddade placeringar

SEB1413

Kreditindex Investment Grade

SEB1414

Kreditindex High Yield

SEB1415W

Indexbevis Europa Platå

SEB 1426

Kreditindexbevis High Yield

SEB 1427W

Indexbevis Europa Platå

SEB 1436

Kreditindexbevis High Yield

SEB 1437W

Indexbevis Europa Platå

SEB 1443W

Indexbevis Europa Hävstång

SEB 1438

Kreditindexbevis High Yield

SEB 1406E, F, K, L, S, T

Kapitalskyddade placeringar

SEB 1450W

Indexbevis Europa Hävstång

SEB 1451

Kreditindexbevis High Yield

SEB 1452

Kreditindexbevis Investment Grade Tranche