Tidigare erbjudanden 2013

Här hittar du strukturerade placeringsförslag från 2013.

SEB1301B, C, G, H, K, L, R, S, T

Kapitalskyddade placeringar

SEB1302B, C, G, H, K, L, R, S, T

Kapitalskyddade placeringar

SEB1303B, G, H, K, L, Q, R, S, T

Kapitalskyddade placeringar

SEB1304C, G, H, L, Q, R, T

Kapitalskyddade placeringar

SEB1305B, C, E, F, K, L, S, T, V, X

Kapitalskyddade placeringar

SEB1306A, B, E, F, K, L, S, T, V, X

Kapitalskyddade placeringar

SEB1308A, B, I, J, K, L, S, T, U, V

Kapitalskyddade placeringar

SEB1309A, B, I, H, K, L, S, T, U, V

Kapitalskyddade placeringar

SEB1310A, B, E, F, K, L, S, T, U, V

Kapitalskyddade placeringar

SEB1311A, B, E, F, K, L, S, T, U, V

Kapitalskyddade placeringar

SEB1312A, B, E, F, K, L, S, T

Kapitalskyddade placeringar

SEB1396

Ej kapitalskyddad placering - Kreditindexbevis Investment Grade

SEB1397

Ej kapitalskyddad placering - Kreditindexbevis High Yield

SEB1398W

Ej kapitalskyddad placering - Indexbevis Europa Platå