Installera solceller

Att installera solceller är ett bra sätt att påverka din egen elkostnad samtidigt som du gör en insats för miljön. Här kan du läsa mer om hur du installerar solceller och vad du bör tänka på.

Installera solceller

Därför ska du installera solceller

En minskad miljöpåverkan, potentiell värdeökning av bostaden och att kunna parera höga elpriser är några av fördelarna som påskyndar utveckling och efterfrågan av solceller, speciellt bland de som bor i villa. Tillgängligheten av solceller har också ökat till följd av att statligt stöd till solcellsanläggningar införts.

Solceller gillar vårt klimat

Det kan vara lätt att tro att det svenska klimatet inte lämpar sig för solceller, men faktum är att solceller inte är helt beroende av en stor mängd soltimmar och solen behöver nödvändigtvis inte skina för att el ska produceras. Lägre temperaturer kan faktiskt ha en positiv inverkan på solpanelernas elproduktion då för varma förhållanden kan orsaka energiläckage av solcellerna.

Att tänka på vid installation av solceller

En solcellsinstallation ska vara till glädje och producera el under många år framåt. Anläggningarna sitter i en tuff miljö utsatta för väder och vind, vilket ställer stora krav på installationen och materialet. För att undvika risken för brand och driftstörningar är det därför viktigt att allt i installationen följer de regler och rekommendationer som finns. Se också till att installationen utförs så att det inte uppstår risk för framtida vattenläckage.

Checklista för en säker solcellsinstallation

  • Begär in offerter på hela installationen.
  • Kontrollera om det företag du tänker välja har den auktorisation som krävs för installationen på Elsäkerhetsverkets webbplats.
  • Auktorisationen för installation av solceller på en villa ska innehålla verksamhetstyperna ”Bostäder” och ”Elproduktionsanläggningar”.
  • Fråga efter referensanläggningar och prata gärna med personerna som äger anläggningarna.
  • Anlitar du ett solcellsföretag direkt så kontrollera att de är medlemmar i branschorganisation för solenergi, Svensk solenergi (SSE).
  • Försäkra dig om att du får en tydlig dokumentation och driftsmanual för anläggningen.

Vi rekommenderar dig att ta in en oberoende besiktningsman innan anläggningen tas i bruk.

Läs mer om installation av solcellsanläggning här

Låna till solceller

Om du vill låna för att installera solceller finns det några olika alternativ.

Energilån - ett privatlån med förmånlig ränta för kunder med bolån hos Länsförsäkringar.

Utöka ditt befintliga bolån. Vanligtvis kan du låna upp till 85 procent av värdet på din bostad.

Direktlånet via Wasa Kredit. Du kan låna upp till 400 000 kronor utan säkerhet.

Frågor och svar om solceller