Skuldsanering – få hjälp med dina skulder

Om du har stora skulder som du inte kommer att kunna betala av inom rimlig tid, kan du i vissa fall få hjälp av Kronofogden med skuldsanering. Så här funkar det.

Vad är skuldsanering?

Skuldsanering innebär att du får hjälp med en plan för att betala av dina skulder som du har hos Kronofogden eller låneinstitut. Du ansöker om skuldsanering hos Kronofogden, som prövar om du har rätt till det enligt skuldsaneringslagen.

Om du blir beviljad skuldsanering så måste du lägga hela din inkomst, utom det som krävs för livsnödvändiga omkostnader, på att betala av dina skulder.

Det krävs för att få skuldsanering

  • Du ska vara så pass skuldsatt att du inte kan betala av dina skulder under överskådlig tid – vanligen tio år.
  • Dina personliga och ekonomiska förhållanden ska vara sådana att det är lämpligt, till exempel tar man hänsyn till anledningen till att du har skulder och att du gjort vad du har kunnat för att betala av dem.
  • Du ska vara folkbokförd i Sverige.
  • Du har inga pågående näringsförbud.
  • Du har inte gått igenom skuldsanering tidigare.

På Kronofogdens webbplats kan du göra ett test för att se om du skulle kunna få skuldsanering.

Så går skuldsaneringen till

Kronofogden ger dig en plan för hur du ska betala dina räkningar under som mest fem år. Under den här tiden lever du på existensminimum, alltså den lägsta summan som krävs för att hålla en skälig levnadsnivå. All eventuell extra inkomst, exempelvis om du skulle få tillbaka skatteåterbäring, kommer att gå till att betala av på dina skulder.

Lever du redan på existensminimum när skuldsaneringen börjar kan du få ett beslut utan betalningsplan. Då betalar du inte av något på dina skulder.

Om Kronofogden har bedömt att du har rätt till skuldsanering så skickar myndigheten ett förslag till de som du är skyldig pengar (dina fordringsägare). Även om någon av dessa säger nej så kan Kronofogden besluta om skuldsanering.

När avbetalningstiden är slut är du inte längre skyldig att betala något på de skulder som ingick i skuldsaneringen. Kreditupplysningsföretag måste nu även ta bort dina betalningsanmärkningar.

Sköt din ekonomi under tiden

Under skuldsaneringen är det viktigt att du sköter din ekonomi och betalar av på skulderna enligt din plan varje månad. Dra inte på dig några nya skulder – dessa kommer inte att ingå i skuldsaneringen och du riskerar att Kronofogden begär löneutmätning, vilket gör det svårare att följa skuldsaneringens betalningsplan och kan leda till att fordringsägare kräver att skuldsaneringen avbryts.

Om du behöver råd och hjälp före, under, eller efter skuldsaneringen kan du vända dig till en budget- och skuldrådgivare i din kommun. Kontaktuppgifter hittar du på Hallå konsuments webbplats.

Anmäl förändringar i din ekonomi

Om det under processen sker en stor förändring i dina ekonomiska förutsättningar ska du kontakta Kronofogden. Eventuellt behöver dina villkor för skuldsaneringen omprövas, det är mycket viktigt att de har koll så att din betalningsplan inte till exempel behöver förlängas.

Vanliga frågor

Kan man ta lån med skuldsanering?

Det går inte att ta lån om du har skuldsanering men när processen är avslutad så har du samma möjligheter som andra att låna.

Hur länge har man skuldsanering?

En skuldsanering pågår normalt i fem år.

Vad gör jag om jag inte får skuldsanering beviljad?

Försök hitta andra sätt att lösa dina ekonomiska problem. Var öppen - att tala om sina problem är ofta första steget mot att få hjälp. Till exempel kan du söka upp budget- och skuldrådgivaren i din kommun. Kontaktuppgifter hittar du på Hallå konsuments webbplats.

Du kan också göra en budget över inkomster och utgifter för att få en överblick. Kanske finns det utgifter som du kan undvika? I Länsförsäkringars app finns till exempel funktionen Månadskollen som du kan använda.