Topplån - så funkar det idag

Tidigare var det vanligt att dela upp sitt bolån i två delar: bottenlån och topplån. Numera tar du bara ett bolån och kan låna upp till 85 procent av bostadens pris.

Bolånetaket - ett stopp för alltför stora bolån

När bolånetaket infördes 2010 innebar det att det inte längre gick att låna upp till hela summan av en bostad. Gränsen sattes vid 85 procent av bostadens pris.

Syftet med bolånetaket var att motverka överskuldsättning och stärka konsumentskyddet. Svenskarnas skulder och belåningsgrader hade då ökat sedan mitten av 1990-talet.

Topplån och bottenlån finns fortfarande hos vissa banker

Vissa banker har även efter att bolånetaket infördes valt att fortsätta att dela upp bolån i bottenlån och topplån, men det sammanlagda lånet får inte vara större än 85 procent. Då är vanligen uppdelningen botten- och topplån 75 respektive 10 procent. Räntan för topplånet är oftast högre och har också säkerhet i bostaden.

Hur lånar jag till kontantinsatsen?

De 15 procent av bostadens pris som du inte kan ta ett bolån för kallas kontantinsats. Det bästa är förstås om du kan finansiera kontantinsatsen med sparpengar, men om du inte har möjlighet till det går det att till exempel ta ett privatlån utan säkerhet. Vissa banker kallar dessa lån kontantinsatslån.

Var noga med att alltid jämföra olika bankers erbjudanden om du bestämmer dig för att låna till kontantinsatsen.

Behöver du låna till kontantinsatsen tillfälligt, till exempel medan du väntar på att få pengarna från försäljning av din förra bostad? Då kan du ta ett överbryggningslån, som du betalar av när du försäljningen är klar.