Vanliga begrepp

Reporänta

Reporäntan är Riksbankens viktigaste styrränta. Riksbanken påverkar de korta marknadsräntorna genom att höja eller sänka reporäntan. Det påverkar i sin tur bolånen med kort bindningstid.

Prisbasbelopp

Beloppet används bland annat för att räkna fram försäkringsersättningar både från privata försäkringar och för socialförsäkringar. Prisbasbeloppet används även inom skattesystemet. Regeringen beslutar varje år om storleken på beloppet.

Förhöjt prisbasbelopp

Beloppet används för att räkna ut pensionspoäng för de som får pension från det gamla pensionssystemet. Regeringen beslutar varje år om storleken på beloppet.

Inkomstbasbelopp

Beloppet används för olika typer av beräkningar inom det statliga pensionssystemet och för tjänstepensioner. Regeringen beslutar varje år om storleken på beloppet.

Rörlig boränta

En rörlig boränta innebär att räntekostnaderna kommer att variera beroende på ränteutvecklingen på marknaden. Länsförsäkringar har tremånaders bindningstid som kortast bindningstid, vilket innebär att räntekostnaden kan komma att ändras vid cirka fyra tillfällen per år.

Bunden boränta

Räntekostnaden för bolånet ligger på samma nivå under den valda bindningstiden.

Skattejämkning (Ändrad beräkning av skatteavdrag).

Om din arbetsgivare kommer att dra för mycket i inkomstskatt varje månad, kan du ansöka om jämkning hos Skatteverket, på blankett SKV 4302. Skatteverkets beslut kan du sedan meddela din arbetsgivare som då drar ett lägre belopp varje månad. En vanlig orsak till jämkning är räntekostnader eller kostnader för resor till och från arbetet. Skolungdomar och studenter som exempelvis arbetar under sommaren ska ansöka på blankett SKV 4301.

Aktieindexobligation

Sparformen består av en obligationsdel som skyddar kapitalet vid en börsnedgång och en aktiedel som ger högre avkastning vid en börsuppgång. Du betalar in en engångssumma i aktieindexobligationen och spartiden är ofta 4-5 år men möjlighet finns att sälja den innan dess. Villkoren ser olika ut för olika aktieindexobligationer.