Aktuellt om privatekonomi

Investeringshjälpen - ett stöd för ditt sparande

Återhämtningen fortsätter trots att en andra smittvåg skapar oro. Återöppningen i världsekonomin fortsätter trots bakslag i flera regioner. Arbetslösheten stiger och den ekonomiska nedgången var djup. Återhämtningen till nivåerna innan krisen kommer att ta tid med stora skillnader mellan länder. Den ekonomiska politiken har varit avgörande för att lindra effekterna av krisen och för att stimulera efterfrågan. Riskerna på upp- och nedsidan består men optimismen på marknaderna fortsätter.