Prata jämställd ekonomi

Var fjärde svensk tycker det är jobbigt att prata ekonomi med sin partner och var tredje tycker det vore bra om banken tog ett större ansvar i att informera om hur relationen kan bli ekonomiskt jämställd. 

Det finns delade meningar om vad ekonomisk jämställdhet i en relation är. För oss på Länsförsäkringar innebär det att båda parter har ekonomiskt inflytande över sin relation och situation. Det innebär också att båda parter i förhållandet är medvetna om vilka beslut som är viktiga att prata igenom tillsammans och vad det är som påverkar ens liv och jämställdhet på kort och lång sikt.

Boka rådgivning på något av våra kontor

Bli bankkund

Få jämställd rådgivning

Har du frågor kring den ekonomiska jämställdheten i din relation? Vill du ha tips och råd på vad du och din partner kan tänka på kring VAB, föräldraledighet, pension eller gemensamt sparande?

Emma Persson

Har du frågor eller funderingar kring frihetskapital? Ställ din fråga till Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar.