Prata jämställd ekonomi

Var fjärde svensk tycker det är jobbigt att prata ekonomi med sin partner och var tredje tycker det vore bra om banken tog ett större ansvar i att informera om hur relationen kan bli ekonomiskt jämställd. 

Det finns delade meningar om vad ekonomisk jämställdhet i en relation är. För oss på Länsförsäkringar innebär det att båda parter har ekonomiskt inflytande över sin relation och situation. Det innebär också att båda parter i förhållandet är medvetna om vilka beslut som är viktiga att prata igenom tillsammans och vad det är som påverkar ens liv och jämställdhet på kort och lång sikt.

Boka rådgivning på något av våra kontor

Bli bankkund