Vardagsbrottsligheten klart påverkad av coronapandemin

När rörligheten varit begränsad under coronapandemin, bland annat för internationella brottsnätverk, minskade stölderna av reservdelar till bilar och andra fordon kraftigt. Båtstölderna, som nu ökat betydligt igen*, minskade under mars och april med 60 procent. Reservdelsstölderna minskade med 40 procent under samma period**.

Bilar
Foto: Länsförsäkringar

Exempel på vanligt stöldgods är airbags, huvudstrålkastare av typen Xenon och navigationsutrustning*.

– Vardagsbrottsligheten har ökar i Sverige under en lång tid och fått fäste till följd av aktiviteter från internationella brottsnätverk. Nätverken utgör en stor del av den vardagsbrottslighet som behöver utmanas av i första hand polisen, men där hela samhället behöver hjälpa till. Brottsligheten skapar otrygghet och ger stora ekonomiska följder för samhället, där även försäkringsbolagen är en del av det trygghetsnätet, säger Ann Hassel Tano, utredningschef på Länsförsäkringar.

Enligt NOA***, Nationella operativa avdelningen, begås ungefär hälften av alla bostadsinbrott och 90 procent av alla motorrelaterade stölder av till exempel bilar, jordbruksmaskiner och båtmotorer av internationella brottsnätverk. Även bedrägerier mot äldre är en del av brottsligheten som skapar en stor otrygghet.

– De internationella brottsnätverkens härjningar är ett enormt problem och de åtgärder som har redovisats står inte i proportion till brottsligheten. I januari kom en rapport**** med ett förslag att utöka tullens möjligheter att kontrollera stöldgods vid gränserna. Åtgärden lovordas förstås men vi behöver göra mycket mer åt en brottslighet som är så omfattande och har så stor påverkan på tryggheten i samhället. Dedikerade resurser, en långsiktighet och samverkan mellan professioner behövs bland annat, säger Ann Hassel Tano.

Länk till Länsförsäkringars pressrum 
Länk till Länsförsäkringar på Twitter 

För ytterligare information kontakta:

Ann Hassel Tano, utredningschef på Länsförsäkringar, telefon 08-588 41 850

Presskontakt, telefon 08-588 41850, press@lansforsakringar.se

Källor

*Båtstölderna ökade under midsommarveckan

**https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2020-05-07-fortsatt-minskning-av-anmalda-brott.html

***NOA, Internationella brottsnätverk inom organiserad tillgreppsbrottslighet, en erfarenhetsberättelse 2016-januari 2019.

****Slutredovisning av regeringsuppdrag: Uppdrag till Polismyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen att förstärka bekämpningen av internationella brottsnätverk som begår tillgreppsbrott i Sverige (Ju2018/00991/PO)

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Se alla pressmeddelanden