År 2072 är pensionerna jämställda i Östergötland

Länsförsäkringars uträkning visar att det med nuvarande inkomstutveckling för kvinnor och män tar 49 år innan pensionerna är jämställda i länet. Idag har kvinnorna i Östergötland cirka 70 procent av männens pension.

- Det är ett stort gap som det förstås tar många år att jämna ut, säger Trifa Chireh, pensionsekonom på Länsförsäkringar.

Löneskillnader största orsaken till pensionsgap

- Det är ett stort gap som det förstås tar många år att jämna ut, säger Trifa Chireh, pensionsekonom på Länsförsäkringar.
Skillnaden i pension brukar kallas pensionsgapet. Det beror på att kvinnorna i länet i genomsnitt har lägre inkomst än männen, vilket påverkar pensionen.

-  I stor utsträckning handlar det om att kvinnodominerade yrken ofta har lägre betalt samt att kvinnor arbetar deltid mer. Pensionen avspeglar den samlade arbetsinkomsten under livet och eftersom förvärvslivet inte är jämställt så blir inte heller pensionen jämställd, säger Trifa Chireh, pensionsekonom på Länsförsäkringar. 

Föräldraledigheter och vab bidragande orsak

Andra bidragande orsaker till inkomstskillnaden mellan könen är att kvinnor tar ut längre föräldraledighet än män, vabbar och är sjukskrivnai högre utsträckning.

- En stor del av könsskillnaden i förvärvsinkomst hos ett par uppstår när de får sitt första barn, inte enbart på grund av att kvinnor tar ut en större del av föräldraledigheten, utan för att många kvinnor går ned i arbetstid under småbarnsåren.

Jämställd lön ger jämställd pension

Flera studier har också visat att kvinnors löneutveckling avtar efter barnets födelse.

- Jag tror att det är svårt att få till jämställda pensioner utan att börja med ett jämställt arbets- och familjeliv. Jämställda inkomster ger nämligen jämställda pensioner, säger Trifa Chireh.

Fakta: skillnader mellan kvinnor och mäns pension i Östergötland

  • Förra året betalades det ut 9 986 889 402 kr i pension till kvinnorna och 12 882 133 362 kr till männen i Östergötland.
  • I Östergötland tog män ut totalt 714 822 dagar föräldraledighet medan kvinnor tog ut 1 629 224 dagar förra året.
  • I Östergötland vabbade män totalt 164 105 dagar och kvinnor 243 581 dagar förra året.
Grunder för uträkningar
  • Bygger på inkomstutvecklingen för män och kvinnor de senaste 20 åren. (Avståndet mellan mäns och kvinnors inkomster minskar långsammare de senaste 10 åren jämfört med 10-årsperioden innan) Pensionsålder 65 år och 40 år med inkomst
  • När vi har beräknat löneutvecklingen, vi har tagit dagen genomsnittliga lön och delat det med genomsnittlig lön för 20 år. Vi har sedan tagit kvoten och upphöjt den med 1 delat med antalet år: kvot upphöjt till 1/10. På så sätt har vid fått den procentuella löneutvecklingen per år.
  • Beräkning av pension och livsinkomst: Pensionen i det svenska pensionssystemet bygger i huvudsak på livsinkomst. För en årsinkomst upp till 572 970 kr (2022) reserveras ca 17,2 % till allmän pension. Den som får tjänstepension genom ITP1 får dessutom en avsättning i procent av lön, ca 4,5–6,5 % av lön upp till 7,5 ibb. I de flesta andra avtal får den anställde tjänstepension som baseras på procent av lön.
  • Lön över 572 970 kr ger ingen avsättning till allmän pension, men i allmänhet högre avsättning till tjänstepension. Vanligast är att tjänstepensionen, även över den här nivån, baseras på procent av lön.Källor: Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och SCB

Se alla nyheter