Regnoväder

Just nu regnar det mycket i stora delar av Östergötland. Här finns information om vad du kan göra om du drabbas av skador till följd av regnet.

Skydda huset mot översvämning

Kraftiga skyfall kan leda till översvämningar. Källaren är extra utsatt, men även andra delar av ditt hus och ägodelar kan ta skada. Här hittar du en checklista på vilka förebyggande åtgärder du kan vidta för att skydda ditt hus.

Checklista

Om vatten tränger in i huset

  • Bryt strömmen eftersom vattnet kan vara strömförande.
  • Försök avleda vattnet genom att göra ett enkelt dike.
  • Täta ventiler och andra öppningar.
  • Om vattnet kommer in via golvbrunnarna - tryck in en filt eller handduk i brunnen och lägg en rejäl tyngd på minst tio kilo ovanpå.
  • Torka, pumpa eller ös ut vatten så fort som möjligt.
  • Kontakta Räddningstjänsten på larmnumret 112 om läget blir för besvärligt.Tänk på att dokumentera skadorna

Gör din skadeanmälan digitalt

Anmäl eventuella skador till ditt försäkringsbolag så snart som möjligt. Det är viktigt att du dokumenterar skadorna genom att ta bilder. Om du är kund hos oss uppskattar vi om du i första hand gör din skadeanmälan digitalt. 

Anmäl en skada

Om du drabbas av en akut skada utanför kontorstid kan du även ringa vår skadejour på 020-59 00 00.

Se alla nyheter