Översvämningar i Norrköpings kommun

I lördags drabbades Norrköpings kommun av stora skyfall, vilket har lett till omfattande översvämningar i framför allt källare.

Vi på Länsförsäkringar Östgöta har redan fått in ett hundratal skadeanmälningar. Vi vill uppmana alla fastighetsägare i Norrköpings kommun att noga kontrollera sina källare och förråd efter eventuell vattenskada. Det är viktigt att anmäla skador direkt till sitt försäkringsbolag, samt dokumentera skadorna genom att ta bilder.

Är du kund hos oss?
Med hänsyn till det stora skadeinflödet, så hänvisar vi i första hand till vår digitala skadeanmälan
Ni kan även kontakta oss på 013-29 00 00

Se alla nyheter