Förebygg brand på din gård

Årligen inträffar ett par tusen bränder på de svenska lantbruken. En vanlig orsak är elfel eftersom elektrisk utrustning är särskilt utsatt i lantbruk.

Patrik Larsson, skadereglerare på Länsförsäkringar Östgöta.
Patrik Larsson, skadereglerare på Länsförsäkringar Östgöta.

Närmare en tredjedel av alla lantbruksbränder går att härleda till elfel, antingen på grund av åsknedslag eller brister i utrustningen.

– Vid en utredning försöker man ofta att utesluta olika orsaker. Kan inte orsaken till branden fastställas hamnar man ofta på elfel, säger Patrik Larsson, skadereglerare på Länsförsäkringar Östgöta.

Glappkontakt och åsknedslag

Söndergnagda elkablar antas ligga bakom många svårförklarliga bränder varje år. Elinstallationer och elektrisk utrustning är särskilt utsatta i lantbruk. Miljön är smutsig och slitaget på anläggningarna är hårt. Glappkontakt är en av de vanligaste brandorsakerna. Åsknedslag, där blixten letar sig in i byggnaden via kablar, är en annan.

– Det är lätt att bli hemmablind. Vi stöttar gärna med kontroll och besiktning, men det är alltid anläggningsinnehavaren som har ansvaret för sin elinstallation, påpekar Mikael Karlström, riskspecialist på Länsförsäkringar Östgöta.

Vid ny- och ombyggnation, liksom om man har köpt nya byggnadsinventarier eller maskiner, får man inte glömma att meddela försäkringsbolaget.

– Så att vi kan registrera det på försäkringsbrevet. Annars blir det oförsäkrat, förklarar Mikael Karlström.

Viktigt att höra av sig snabbt

En brand medför inte bara att stora ekonomiska värden kan gå till spillo i form av nedbrunna byggnader och förstörda maskiner. Inte sällan drabbas även djuren, vilket kräver omedelbara åtgärder vid sidan av släckningsarbetet. Tack vare sitt breda kontaktnät kan då Länsförsäkringar Östgötas skadejour (se faktaruta) hjälpa lantbrukaren att få tag i exempelvis elektriker och rörmokare.

– Först och främst behöver man få igång el och vatten så snabbt som möjligt till de djur som har klarat sig. Sedan tar det lång tid att få fram nya mjölkkor och det medför ju ett produktionstapp, konstaterar Patrik Larsson.

Mitt i förödelsen ska den drabbade lantbrukaren kunna känna att Länsförsäkringar Östgöta finns där som stöd när det ska röjas upp bland brandresterna och byggas upp på nytt.

– Vår främsta uppgift är att stötta våra kunder. Men det är viktigt att de ringer oss så fort som möjligt. Då har vi bäst förutsättningar att hjälpa dem att komma igång med verksamheten igen, säger Patrik Larsson.

FAKTA: Skadejouren

Länsförsäkringar Östgötas skadejour larmas oftast direkt av räddningstjänsten, varför en av våra skadereglerare tidigt kan vara på plats. Någon från skadejouren finns alltid tillgänglig, även efter kontorstid, för att kunna ta snabba beslut och finnas till hands för den drabbade kunden.

LÄS MER: Så brandsäkrar du gården

Se alla nyheter