Telefonsamtal om ventilationsrengöring

Vi har fått kännedom om att det förekommer telefonsamtal där personer blir uppringda och uppmanade att boka en ventilationsrengöring. Argumentet i samtalet är att försäkringsbolag önskar att man gör detta.

Vi vill förtydliga att vi inte har någon underleverantör som genomför ventilationsrengöring åt oss och vi ställer inte några sådana krav. Boka inte in något företag du känner dig osäker på. Om du har några frågor om din försäkring är du alltid välkommen att höra av dig till oss.

Kontakta oss

Se alla nyheter