Investeringshjälpen - ett stöd för ditt sparande

Återhämtningen fortsätter trots att en andra smittvåg skapar oro. Återöppningen i världsekonomin fortsätter trots bakslag i flera regioner. Arbetslösheten stiger och den ekonomiska nedgången var djup. Återhämtningen till nivåerna innan krisen kommer att ta tid med stora skillnader mellan länder. Den ekonomiska politiken har varit avgörande för att lindra effekterna av krisen och för att stimulera efterfrågan. Riskerna på upp- och nedsidan består men optimismen på marknaderna fortsätter.

I Investeringshjälpen får du våra experters syn på det ekonomiska läget i Sverige och världen. Här följer du även våra Bekväma fonder, Aktiva placeringsförslag och vårt nytillskott: Hållbara placeringsförslag. Tanken är att Invetseringshjälpen ska fungera som ett verktyg i ditt sparande och därmed underlätta dina placeringsval.

Investeringshjälpen augusti 2020

Se alla nyheter