11 miljoner till forskning för klimatanpassning

Länsförsäkringars forskningsfond delar ut totalt 11 miljoner kronor till Linköpings Universitet forskningsprojekt för klimatanpassning. Forskningen kommer att bedrivas i Linköping och Norrköping och ska bland annat titta närmare på fastighetsägarnas förmåga att klimatanpassa sina byggnader.

– Klimatanpassning är en utmaning redan i dag, men kommer att bli allt mer akut under åren som kommer. Vi behöver hitta evidensbaserade metoder för att stödja fastighetsägarna och har därför beslutat att finansiera forskning runt detta på Linköpings universitet, säger Peter Griepenkerl Lööf, chef Länsförsäkringars forskningsfond. 

– Vi ser också att det behövs en bättre och strukturerad samverkan mellan till exempel boende, kommun och försäkringsbolag för att tillsammans säkra ett tryggt boende också i framtiden, fortsätter han.

Förutom att samarbeta med fastighetsägare kommer forskarna att undersöka samverkansformer mellan fastighetsägare och boenden, förskolor, äldreboenden, infrastrukturförvaltare och försäkringsbolag. Projektet kommer att pågå 2020-2023.

Se alla nyheter