Vartannat barn saknar försäkring under höstlovet

Många föräldrar kanske tror att deras skolbarn är försäkrade genom skolan, men långt ifrån alla kommuner försäkrar ditt barn på fritiden eller under loven.

– Skolförsäkringen täcker dessutom bara olycksfall och inte sjukdomar. Utan en egen barnförsäkring kan familjens ekonomi ställas på hårda prov om barnet drabbas av sjukdom eller råkar ut för en allvarlig olycka, säger Susanne Fagerberg, försäkringsspecialist på Länsförsäkringar.

Den största anledningen till att föräldrar bör komplettera med en barnförsäkring är att kommunens försäkring bara gäller olycksfall och inte för sjukdomar.

– Och sjukdomar är en vanligare orsak till invaliditet och arbetsoförmåga, säger Susanne Fagerberg.

Hon pekar på diagnoser som diabetes, astma, hörselskador och cancer som några exempel.

– En barnförsäkring kan göra stor skillnad för ekonomin både för familjen och för barnet, särskilt om barnet drabbas så allvarligt att det behöver stöd dygnet runt eller inte kommer ut i arbetslivet fullt ut, säger Susanne. 

En sjukdom eller ett allvarligt olycksfall som drabbar barnet innebär ibland att en förälder inte kan jobba utan behöver vårda barnet hemma. Det kan innebära ytterligare påfrestningar för ekonomin.

– En barnförsäkring gör även då stor skillnad. Barnförsäkringen ger ungefär lika mycket extra som storleken på det omvårdnadsbidrag som Försäkringskassan betalar ut, säger Susanne Fagerberg.

– Jämfört med vad det allmänna ersätter via socialförsäkringen så blir det som synes betydande skillnader i de fall barnet drabbas av medicinsk invaliditet eller arbetsoförmåga, säger Susanne Fagerberg och avslutar:

– Det bästa är att teckna en barnförsäkring så fort som barnet är fött. Ju förr desto bättre. En försäkring gäller ju bara för sådant som inträffat efter att försäkringen tecknats.

Källa antal barn och försäkringsgrad: SCB och Svensk Försäkring

Barnförsäkringens innehåll
Ersättning
Diagnosersättning
10 % av försäkringsbeloppet*, 232 500 kr betalas direkt när cancerdianosen fastställts
Bestående skada efter cancerbehandling, så kallad medicinsk invaliditet
En invaliditetsgrad på 15 % ger ett engångsbelopp på 348 750 kr.
Vid bestående arbetsoförmåga, ersättning för ekonomisk invaliditet.
50 % bestående arbetsoförmåga ger ett engångsbelopp på 1 162 500 kr
Vid långvarig sjukdom och när Försäkringskassan beviljat omvårdnadsbidrag ges kostnadsbidrag
8 525 kr/månaden när barnet är 0-19 år
Sjukhusvistelse och vård i hemmet
558 kr per dag i högst 365 dagar (sjukhusvistelse)558 kr per dag betalas i 30 dagar (vård i hemmet)

*Exempel på ersättning från barnförsäkring vid cancerdiagnos

Barnförsäkring med valt försäkringsbelopp 50 prisbasbelopp, vilket motsvarar 2 325 000 kronor (2019)

Se alla nyheter