Så kan du stärka ungas psykiska hälsa

Många föräldrar och närstående kan vara osäkra på hur de ska bemöta en yngre person som mår psykiskt dåligt. Psykologen Nina Oldberg ger tips på hur man ska bemöta unga som mår dåligt.

Nina Oldberg har arbetat i tjugo år som psykolog, bland annat inom BUP. Numera möter hon oroliga föräldrar och närstående till yngre personer som mår psykiskt dåligt. Hon förklarar hur du förstår att ditt barn mår psykiskt dåligt och hur ni får till ett bra samarbete för att ditt barn ska bli bättre, även när du blir avvisad. Hon går även på djupet kring några av de vanligaste yttringarna av psykisk ohälsa bland yngre. Läs mer om allt ifrån varningstecken, till hur du kan hjälpa, och även hur du kan få hjälp utifrån.

Se alla nyheter