Nytt krav i sponsringssamarbeten ska stoppa förövare

Vi är en stolt samarbetspartner till många fantastiska idrottsföreningar och klubbar i Östergötland. Vi ser det som en del av vårt ansvar att göra vad vi kan för att bidra till att idrottande ungdomar känner sig trygga. Därför ställer vi numera krav i våra samarbetsavtal på att föreningar ska göra utdrag ur brottsregistret för ledare, tränare och domare.

Vi tror på den positiva kraft som idrott kan ha på en individ och samhälle men är också medvetna om att det krävs ett aktivt arbete för att skapa en trygg och positiv miljö för ungdomarna. I våra samarbetsavtal villkorar vi vårt stöd och ställer krav på våra samarbetsparter. Nu adderar vi ytterligare ett villkor som innebär att föreningar ska göra utdrag från brottsregistret för alla ledare, tränare och domare. Vår förhoppning är att det ska försvåra för förövare och stärka ungdomars skydd mot sexualbrott och andra grova brott.

– Vi ställer krav på våra egna medarbetare att lämna in utdrag från brottsregistret, för att skydda våra kunder. Nu tar vi nästa steg och jobbar förebyggande även inom vår sponsring. Föreningarna kan enligt lag kräva utdrag från brottsregistret. Genom att vi villkorar det i våra avtal uppmärksammar vi föreningarna om möjligheten och ger ännu ett incitament att begära in utdragen, säger Tommy Eklöf hållbarhetsansvarig Länsförsäkringar Östgöta.

Den första föreningen som skriver på sponsringsavtal med det nya kravet om registerutdrag är RP, som har sin verksamhet i Linköping. Det är en handbollsförening med 700 medlemmar och cirka 35 handbollslag.

– RP IF strävar mot att vara en förening som ligger i framkant. Som ett led i detta arbete vill vi stärka skyddet kring barn och unga. Genom att begära in ett begränsat utdrag ur belastningsregistret kan vi som förening lättare säkerställa trygghet och säkerhet för alla barn och unga i föreningen. Jag har bara möts av positiva reaktioner, säger Niklas Persson, vice ordförande RP IF.

Kontakta mig gärna

Vi ställer krav på ett begränsat utdrag från brottsregistret. I detta registerutdrag går det att se om personen är dömd för något av de grövsta brotten: mord, dråp, grov misshandel, människorov, samtliga sexualbrott, barnpornografibrott eller grovt rån. Vi inför kravet successivt i takt med att sponsringsavtal förnyas. Föreningar som har pågående avtal kommer därför att behöva begära in registerutdrag när sponsringsavtalen förnyas. 

Se alla nyheter