Bli en del av Länsförsäkringar Östgöta

Tillsammans skapar vi trygghet och möjligheter

Det är vår vision, själva anledningen till att vi på Länsförsäkringar Östgöta faktiskt finns. Hos oss finns stort utrymme att utvecklas och bidra till vår fortsatta framgång.

Med erbjudande inom bank, försäkring och fastighetsförmedling samt en lokal förankring kan vi hjälpa våra kunder att bygga en trygg vardag. Vi gör det lilla extra för våra kunder – östgötarna – varje dag. Våra kunder är inte bara våra kunder. De är också våra ägare. Det är för dem vi vill fortsätta vara framgångsrika och hela tiden bli ännu bättre.

Tillsammans med våra kunder och med alla våra kollegor, fortsätter vi att utvecklas – både som verksamhet och som individer. Och vi gör det med glädje och ofta med ett gott skratt. Allt vi gör grundar sig i sunda värderingar som vi lever varje dag. För det vi gör för östgötarna, det gör vi med hjärtat.

Med hjärtat i fokus

Våra medarbetare är utan tvekan vår mest värdefulla tillgång. Vi är säkra på att vår framgång bygger på samspelet mellan en väl förankrad värdegrund, ett starkt ledarskap och engagerade medarbetare. Minst lika övertygade är vi om att en inkluderande miljö och hälsofrämjande insatser leder till ett gott arbetsplatsklimat och gör oss till en attraktiv arbetsgivare.


Vår vision och affärsidé

Vi ska
  • Erbjuda östgötarna den bästa kundupplevelsen inom bank, försäkring och fastighetsförmedling.
  • Privatmarknaden, lantbruksmarknaden och företagsmarknaden.
Så att
  • Vi har marknadens mest nöjda kunder.
  • Vi har en långsiktig tillväxt med lönsamhet.
  • Vi är den mest attraktiva arbetsgivaren.
  • Vi bidrar till ett tryggare Östergötland.


Våra värderingar

Våra värderingar är kompassen för hur vi agerar i vardagen – vägen för hur vi ska förhålla oss till varandra, till våra kunder och våra samarbetspartners. Med utgångspunkt i våra värderingar ska vi göra varandra bra och ta ett gemensamt ansvar för att driva och utveckla Länsförsäkringar Östgöta mot våra övergripande mål och vår vision; att skapa trygghet och möjligheter. Tillsammans har vi tagit fram våra värdeord.

  • Kundägda – Vi har kunderna som ägare och uppdragsgivare, det skapar stolthet och skiljer oss från andra. Vi känner ansvar och ett genuint engagemang för våra kunder och tillsammans arbetar vi för att skapa den bästa kundupplevelsen och vi strävar därför efter öppenhet och delaktighet.
  • Nära – Vi är tillgängliga för våra kunder och för varandra. Vi har en inkluderande syn på vår omgivning och i vårt förhållningssätt finns inget vi och dom, bara ett vi. Vi är östgötarnas bolag med en lokal förankring och närvaro som inga andra.
  • Engagerade – Vi gör det lilla extra för kunden och för varandra genom att aktivt lyssna och ställa frågor som gör att vi hittar alternativa förslag och lösningar. Vi tar oss tid för varandra, visar omtanke och gör varandra bra. Vi har en långsiktig syn på ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet.
  • Handlingskraftiga – För oss är det självklart att vara lösningsorienterade och arbeta tillsammans, för kundens och bolagets bästa. Vi tar alla ansvar för att driva bolaget framåt och välkomnar utveckling och nya initiativ. Ser vi en möjlighet till förbättring tar vi vara på den och agerar.


Ledarskap och medarbetarskap

Vi vet att ledarskapet och medarbetarskapet är av stor betydelse för att vi ska leva våra värderingar och därmed utvecklas och nå våra mål och vision. Därför har vi också tagit fram en beskrivning av vad som kännetecknar vårt medarbetarskap och vårt ledarskap. Att vi har en samsyn på vad gott ledarskap och medarbetarskap är, hjälper oss att utvecklas som bolag, ledare och medarbetare.

Vi strävar hela tiden efter att utveckla och förbättra vårt sätt att leda och inspirera. En förutsättning för det är att alla vår ledare ständigt utvecklar sig själv och sitt ledarskap. Vår ledarprofil ger en vägledning för våra ledare i sin roll.

Vår medarbetarprofil ska vara en ledstjärna för alla våra medarbetare och tydligt visa hur vi ser på ett gott medarbetarskap. Medarbetarskap innebär att varje medarbetare tar ansvar för sin egen utveckling vad gäller prestation, kompetens och hälsa.


Goda utvecklingsmöjligheter

Att arbeta på Länsförsäkringar Östgöta innebär att vara en del av ett framgångsrikt lag och att bidra aktivt till fortsatt framgång. Med vår bredd inom bank, försäkring och fastighetsförmedling kan vi erbjuda våra medarbetare en uppskattad och unik möjlighet att "byta jobb på jobbet".

Hos oss kan du utvecklas i din befintliga roll eller i en ny tjänst där du har en fördel av tidigare erfarenheter. Viljan att utvecklas är en förenande drivkraft hos våra medarbetare och det är därför en självklarhet för oss att löpande investera i utbildning och kompetensutveckling.