Inbrottslarm

Du kan få upp till 25 % rabatt på grundpremien för lösöret i din hemförsäkring om du har ett inbrottslarm som är anslutet till en larmcentral. För att få rabatten skickar du in ett larmintyg som larminstallatören utfärdar.

Upp till 25 % rabatt

Vilken rabatt du får beror bland annat på vilken typ av larm du har.

  • Du kan få upp till 25 % rabatt på grundpremien för lösöret i hemförsäkringen om ditt larm är anslutet till en larmcentral med väktarutryckning.
  • Om larmet inte är anslutet till en larmcentral och saknar väktaruttryckning kan du få upp till 10 % rabatt.

Så här gör du

När larmet är installerat ber du larminstallatören att utfärda ett larmintyg. Ta en kopia av intyget och skicka till oss tillsammans med ditt försäkringsnummer. Du kan skicka det via mejl till info@lfostgota.se eller via post till Länsförsäkringar Östgöta, Box 400, 581 04 Linköping.

För att få rabatten behöver ditt larm vara installerat av ett larmföretag som är certifierat av SBSC. Du får inte montera och installera larmet själv. Det gäller även om utrustningen har levererats från en godkänd larminstallatör. Om du är osäker på om ditt larm uppfyller kraven är du välkommen att höra av dig till oss så hjälper vi dig.

Kontakta oss

Rabatt på hemlarm hos Verisure

Våra kunder har rabatt på hemlarm hos Verisure. De erbjuder också en kostnadsfri kontroll av ditt brandskydd och ger rekommendationer på vad du kan göra för att öka brandsäkerheten i ditt hem.

Verisure – erbjudande till boendekunder hos Länsförsäkringar Östgöta