Illustration av mamma med gravidförsäkring
Illustration av mamma med gravidförsäkring

Gravidförsäkring

Snart kommer ditt nya liv. Var rädd om det redan från början. En bra gravidförsäkring ger ekonomisk trygghet.

  • Ersätter hela 12 olika graviditets- och förlossningskomplikationer
  • En fastställd diagnos från ett PKU-prov kan ersättas
  • Krishjälp under försäkringstiden

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser. Välj ditt bolag för att hamna rätt.

Jämför och välj rätt gravidförsäkring för dig

Jämför och välj rätt gravidförsäkring för dig
Gravid Gratis Gravid Gratis
Gravidförsäkring Gravidförsäkring

Ett engångsbelopp betalas ut om barnet får en bestående nedsättning av sin funktionsförmåga efter en olycksfallsskada.

Ersättningen beräknas i procent av 500 000 kronor och bestäms av hur nedsatt funktionsförmågan är. Om nedsättningen är 50 procent eller högre beräknas ersättningen på 1 000 000 kronor.

Ett engångsbelopp betalas ut om du får en bestående nedsättning av din funktionsförmåga efter en olycksfallsskada.

Ersättningen beräknas i procent av 500 000 kronor och bestäms av hur nedsatt funktionsförmågan är.

Om du eller den andra föräldern drabbas av en krisreaktion under försäkringstiden kan vi ge ersättning för kristerapi upp till tio behandlingstillfällen

Ersättning lämnas om krisreaktionen orsakas av:

  • en nära anhörigs död
  • den gravida eller den andra föräldern drabbas av livshotande sjukdom
  • barnet föds med eller drabbas av allvarlig sjukdom, missbildning eller annan allvarlig skada.

Högsta ersättning är 15 000 kronor per person.

Om du, barnet eller den andra föräldern avlider under försäkringstiden betalar vi ut ett engångsbelopp på 10 000 kronor.

Ett engångsbelopp betalas ut om barnet får en bestående nedsättning av sin funktionsförmåga efter en sjukdom. Även förlossningsskada på barnet och skada på barnet på grund av för tidig födsel räknas som sjukdom.

Ersättningen beräknas i procent av 500 000 kronor och bestäms av hur nedsatt funktionsförmågan är. Om nedsättningen är 50 procent eller högre beräknas ersättningen på 1 000 000 kronor.

Om barnet drabbas av en diagnos som till exempel klumpfot, dövhet, allvarligt hjärtfel (som kräver operation före sex månader åldern), och downs syndrom betalas 50 000 kronor ut direkt när diagnos har fastställts av läkare.

Alla diagnoser som omfattas finns i villkor.

Försäkringen ersätter ärr till följd av sjukdom. Ärret måste finnas kvar ett år efter avslutad behandling är ärret. Skadan ska ha varit tillräckligt allvarlig för att kräva vård av legitimerad och opartisk läkare eller sjuksköterska.

Ditt barns sjukdom eller olycksfallsskada kan medföra långvarig vård och extra tillsyn. Om du som vårdnadshavare beviljas omvårdnadsbidrag eller ersättning för allvarligt sjukt barn från Försäkringskassan till minst en fjärdedel, kan försäkringen ge en månadsersättning.

Månadsersättning vid omvårdnadbidrag betalas ut per månad och ger upp 48 000 kronor per år. Ersättning kan lämnas i längst tre år och längst till dess barnet fyllt fyra år.

Om barnet blir inskrivet på sjukhuset under minst tre dygn i följd betalar vi ut 200 kronor per dag och längst till barnets sexmånadersdag.

500 kronor i engångsbelopp för behandling hos en legitimerad fysioterapeut om du har smärta i bäckenbotten under graviditeten. En förutsättning är att legitimerad och opartisk läkare eller barnmorska har ordinerat behandling
hos en fysioterapeut.

Försäkringen ersätter komplikationer under graviditet eller förlossning som fastställts av legitimerad och opartisk läkare. Alla komplikationer som omfattas av försäkringen finns i villkoren.

Om du blir inskriven på sjukhuset under minst tre dygn i följd för graviditets- och förlossningskomplikation betalar vi ut 200 kronor per dag och högst upp till 40 dagar.

Om du, barnet eller den andra föräldern avlider under försäkringstiden betalar vi ut ett engångsbelopp på 20 000 kronor. Tillsammans med ersättningen från Gravid Gratis blir ersättningen totalt 30 000 kronor.

Mer information om innehåll och undantag hittar du i förköpsinformation och villkor.

Mamma och bebis ler mot varandra.

Trygg gravidförsäkring under graviditet och förlossning

Vår gravidförsäkring ger ekonomisk hjälp om något skulle hända under eller efter graviditeten. Vi erbjuder en gravidförsäkring som är kostnadsfri, Gravid Gratis, och en med utökat skydd som heter Gravidförsäkring.

Gravid Gratis

Du kan teckna försäkringen under hela graviditeten. Försäkringen börjar tidigast gälla från och med graviditetsvecka 22+0 för barnet och graviditetsvecka 15+0 för den gravida och den andra föräldern. Försäkringen gäller till och med barnets sexmånaders dag. Gravid Gratis skyddar vid dödsfall, olycksfallsskador och erbjuder krishjälp för den andra föräldern. Gravid Gratis är helt kostnadsfri.

Gravidförsäkring, extra trygghet

Utöver skyddet i Gravid Gratis ger Gravidförsäkring ett skydd även vid sjukdom, förlossningsskador och diagnosersättning för barnet. För den gravida finns här även ett skydd för graviditets- och förlossningskomplikationer, ersättning för sjukhusvistelse och ett engångsbelopp för fysioterapi.

Gravidförsäkringen börjar tidigast gälla från och med graviditetsvecka 22+0 för barnet och graviditetsvecka 15+0 för den gravida och den andra föräldern. Barnet kan få ersättning för vissa diagnoser som upptäckts före vecka 22+0 exempelvis vid ultraljudsundersökning om försäkringen är betald dagen innan upptäckten.

Teckna Gravid Gratis eller Gravidförsäkring

Baby Journey Gravidapp

Länsförsäkringars och Baby Journeys gemensamms syfte är att du som blivande eller nybliven förälder ska känna dig trygg. Vi samlar all viktig information för skedet i livet som du befinner dig i: allt från planering av föräldraledighet och VAB till hur du barnsäkrar hemmet.

Till Baby Journey

Ersättning om du har gravidförsäkring

Hur fungerar det när jag får ersättning från min gravidförsäkring? För att du ska få en bild av hur gravidförsäkringen fungerar har vi tagit fram exempel och information om din ersättning.

För att du ska få en bättre bild av hur gravidförsäkringen fungerar har vi gjort ett exempel på när försäkringen ger ersättning, hur mycket och för vad. Välkommen att läsa mer.

Visa exempel på ersättning

Bra att veta kring graviditet

Funderar du på hemförlossning, vad som händer om du drabbas av havandeskapsförgiftning eller vad som egentligen är det viktigaste att packa i BB-väskan?

Att packa BB-väskan är både spännande och klurigt, framförallt om det är första gången. Här får du tips på vad som kan vara bra att packa med till förlossningen och BB.

Tips för BB-väskan

Ann Petrén har jobbat som barnmorska i 37 år och har erfarenhet av både hemförlossningar och förlossningar på sjukhus. Här berättar hon mer om hemförlossningar.

Läs artikeln om hemförlossning

Med vår Barnförsäkring och Gravidförsäkring kan du som vårdnadshavare få ersättning om du beviljats omvårdnadsbidrag av Försäkringskassan.

Om omvårdnadsbidrag

Frågor och svar om gravidförsäkringen