Vad är försäkrat intresse?

Försäkrat intresse innebär att den som har det ekonomiska intresset och är den huvudsakliga användaren av ett fordon också är den som ska stå som ägare och vara den som försäkringen är tecknad på.

För att försäkringen ska gälla och du ska få ersättning om ditt fordon skadas, måste försäkringen vara skriven i ditt namn. Det är du som i huvudsak använder till exempel bilen och står som ägare till den som också har det ekonomiska intresset av att få ersättning om den blir skadad.  

 

Icons/70px/Quotation-mark-70
Om fel person står som ägare i vägtrafikregistret och tecknar försäkringen så riskerar man att bli helt utan ersättning om olyckan är framme även om försäkringspremien har betalats.
Roger Edström, skadereglerare på Länsförsäkringar Östgöta

Tänk på!

  1. Att det är du som huvudsakliga användare av ett fordon som också ska stå som registrerad ägare och försäkringstagare.

  2. Att välja ett bra försäkringsskydd för ditt fordon.


Länsförsäkringar Östgöta