Återbäring från Länsförsäkringar Östgöta

Våra kunder är våra ägare och tar del av våra goda år

Länsförsäkringar Östgöta är ett lokalt kundägt bolag där du som försäkringskund äger bolaget. Det betyder att vårt viktigaste mål är att jobba för kundernas långsiktiga bästa och bidra till att skapa trygghet och möjligheter för östgötarna.

Ibland är det färre skador än bolaget budgeterat för. Då blir det ett överskott som kan betalas tillbaka till dig som kund/ägare i form av återbäring. Både 2016 och 2017 kunde vi dela med oss återbäring till våra ägare. 

I år är det dags igen! Tack vare en stark tillväxt inom sakförsäkring och en gynnsam utveckling i bolagets kapitalförvaltning har vi ett positivt resultat för 2017. För fjärde året i rad får vi därför möjlighet att ge tillbaka till kunderna. Under 2018 kommer våra kunder få dela på 234 miljoner kronor i återbäring.

Du som är sakförsäkringskund och berättigad till återbäring får din utbetalning under hösten. Du som har rätt till återbäring kommer att få ett tydligt besked hem i brevlådan.