Återbäring från Länsförsäkringar Östgöta

Våra kunder är våra ägare och tar del av våra goda år

Länsförsäkringar Östgöta är ett lokalt kundägt bolag där du som försäkringskund äger bolaget. Det betyder att vårt viktigaste mål är att jobba för kundernas långsiktiga bästa och bidra till att skapa trygghet och möjligheter för östgötarna.

Ibland är det färre skador än bolaget budgeterat för. Då blir det ett överskott som kan betalas tillbaka till dig som kund/ägare i form av återbäring. Både 2015 och 2016 kunde vi dela med oss återbäring till våra ägare. 

I år är det dags igen! Trots fjolårets många skador lyckades vi skapa ett positivt resultat i vår sakförsäkringsverksamhet. Vi hade även en god finansiell avkastning. Under 2017 får våra kunder dela på 235 miljoner kronor i återbäring.

Du som är sakförsäkringskund och berättigad till återbäring får din utbetalning i slutet av november. 

Om du undrar över något är du välkommen att ringa oss på 013-29 06 59 eller mejla till aterbaring@LFostgota.se.


Frågor och svar

 • Försäkringar

  Vi har valt att inte skriva ut hela kontonumret i breven för att skydda dina uppgifter. Clearingnummer (med fyra siffror) samt de fyra sista siffrorna i kontonumret står dock utskrivna.

  Notera: Eventuell kontrollsiffra som kan stå angivet med bindestreck efter clearingnumret visas inte. Nollor som står först i ett kontonummer visas inte.

 • Försäkringar

  Ja, styrelsen i Länsförsäkringar Östgöta har beslutat om en återbäring på 235 miljoner kronor till sina sakförsäkringskunder. Utbetalningen kommer att ske i slutet av november. Alla kunder som berörs kommer att få ett tydligt besked hem via posten under veckorna 39-40.

  2016 var ett bra år för Länsförsäkringar Östgöta. Trots årets många skador lyckades vi skapa ett positivt resultat i vår sakförsäkringsverksamhet. Vi hade även en god finansiell avkastning.

 • Försäkringar

  När vi på Länsförsäkringar Östgöta har lyckats skapa ett positivt resultat i vår sakförsäkringsverksamhet kan vi ge återbäring till våra kunder – som också är våra ägare.

  Att våra kunder och ägare får återbäring är en del av hur det fungerar i vårt lokalt kundägda bolag. Återbäring är i praktiken en återbetalning av premie.

 • Försäkringar

  Eftersom vi har många kunder och det är stora utbetalningar som ska hanteras, krävs ett omfattande förberedelsearbete för att utbetalningarna ska kunna göras på ett effektivt och säkert sätt. Vi har därför valt att lägga utbetalningen av återbäringen under november i år.

  Du som har rätt till återbäring kommer att få ett tydligt besked hem i brevlådan under veckorna 39-40.

 • Försäkringar

  2016 var ett bra år för Länsförsäkringar Östgöta. Trots årets många skador lyckades vi skapa ett positivt resultat i vår sakförsäkringsverksamhet. Vi hade även en god finansiell avkastning.

 • Försäkringar

  Beslut om återbäring och återbäringens storlek fattas av bolagets styrelse.

 • Försäkringar

  Vi betalar ut återbäring till våra sakförsäkringskunder. Hur mycket just du får är beroende av de försäkringar du har haft hos oss under 2016.

 • Försäkringar

  Utbetalningen som sker under hösten 2017 är 235 miljoner kronor. 

 • Försäkringar

  Under hösten 2016 fick våra sakförsäkringskunder i Östergötland dela på cirka 200 miljoner kronor i återbäring, baserat på bolagets resultat 2015.

 • Försäkringar

  Återbäringen kommer att betalas ut i slutet av november.

 • Försäkringar

  Om vi har en kontoregistrering från dig sedan tidigare betalas återbäringen ut till det aktuella kontot. Om du är kund som privatperson och vill registrera eller byta konto/bankgiro för utbetalningen, klicka här för anvisningar. Om du är företagskund, vänd dig till din kontaktperson på Länsförsäkringar Östgöta.

  Vi behöver ha rätt konto registrerat senast den 20 oktober 2017. Om kontouppgift saknas och ni inte anmäler ett konto får företaget en utbetalningsavi med posten. Det kan tillkomma en avgift när ni löser in avin.

 • Försäkringar

  Med en kontant utbetalning väljer du själv hur du vill använda din återbäring. Om vi drar av återbäringen på premien är det dessutom många kunder som får återbäringen långt efter det att man fått återbäringsbeskedet, eftersom avdraget på premien kan komma att ske långt senare beroende på förfallodag.

 • Försäkringar

  Försäkringspremierna sätts alltid utifrån ett normalår, med ett förväntat skadeutfall både vad gäller antal skador och kostnad för dessa. Det är dock omöjligt att i förväg veta utfallet för ett enskilt år, då det är väldigt många olika saker som spelar in. Vi kan ett enskilt år få lägre skadekostnader än normalåret som vi budgeterar utifrån. Det överskott som blir kan då betalas tillbaka till dig som kund i form av återbäring. Under 2016 hade vi även en gynnsam kapitalförvaltning som bidrog till ett positivt resultat.

  Om vi har ett gynnsamt skadeutfall ett år innebär därmed inte att vi kan sänka premierna för kommande år. Återigen måste vi sätta premierna utifrån ett normalår.

Till frågor och svar