Nya föreskrifter för traktor och motorredskap

Ny information rörande skärpta föreskrifter för traktor och motorredskap. Länsförsäkringar kommer från den 1 april 2017 införa skärpta föreskrifter gällande stöldskydd för traktor och motorredskap.

Länsförsäkringar kommer från den 1 april 2017 införa skärpta föreskrifter gällande stöldskydd för traktor och motorredskap. De fordon som kommer att omfattas av de nya föreskrifterna är traktor och motorredskap (exempelvis last-, anläggnings- och skogsmaskin) levererade från och med 1 april 2017 och med ett *nyvärde överstigande 500 000 kronor.

*Med nyvärde menas vad det skulle kosta att omedelbart innan skadetillfället anskaffa en ny egendom likvärdig med den skadade utan avdrag för värdeminskning på grund av ålder och bruk.

Enligt de nya föreskrifterna ska traktor och motorredskap enligt ovan uppfylla ett av följande alternativ: • Fordonet ska vara utrustat med originalmonterad eller *godkänd eftermonterad elektronisk startspärr. • Fordonet ska vara utrustat med spårsystem enligt Stöldskyddsföreningens norm SSF 1073.

Om de nya föreskrifterna inte följts minskas ersättningen vid stöldskada med minst 20 procent.

*Med ”godkänd eftermonterad elektronisk startspärr” menas, då norm saknas, ett system som bryter krets på minst två ställen och som kan regleras via antingen nyckel, kodnyckel (nyckelbricka), kodlås eller en kombination av dessa.

Självriskreducering/-befrielse De kunder som gör ytterligare åtgärder än de fastställda får självriskreducering alternativt självriskeliminering enligt följande: Är fordonet utrustat enligt en av följande punkter, tillämpas halv stöldsjälvrisk. • Originalmonterad eller godkänd eftermonterad elektronisk startspärr och märkning enligt Stöldskyddsföreningens norm SSF 1084 eller annan av Länsförsäkringar godkänd märkning. • Spårsystem enligt Stöldskyddsföreningens norm SSF 1073 och märkning enligt Stöldskyddsföreningens norm SSF 1084.

Är fordonet utrustat med både av oss godkänd elektronisk startspärr och spårsystem enligt ovan ersätts skadan utan stöldsjälvrisk.

Självriskreduceringen-/befrielse lämnas under förutsättning att stöldskyddet var i funktion vid skadetillfället. Observera att självriskreducering/-befrielse tillämpas även för fordon som inte omfattas av de skärpta föreskrifterna i de fall kunden valt att utrusta fordonet med stöldskydd utöver gällande låskrav. Detta är endast en översiktlig information, de fullständiga villkoren finns på vår hemsida.

Vår rekommendation är att installera elektronisk startspärr då detta i betydligt större utsträckning förhindrar stöld.

Se alla nyheter