Bli en del av Länsförsäkringar Östgöta

Informationen gäller för Länsförsäkringar Östgöta

Varmt välkommen till Länsförsäkringar Östgöta

Den här sidan vänder sig till dig som ska börja din anställning hos Länsförskringar Östgöta. Så kul att få välkomna dig som ny kollega här på Länsförsäkringar Östgöta. Vi ser mycket fram emot att få lära känna dig, samarbeta och ta del av dina kunskaper och erfarenheter. Självklart vill vi också dela med oss av det vi kan, så att vi tillsammans blir ännu bättre.


Våra värderingar

När vi lever våra värderingar skapar vi mervärder såväl internt som externt. 

Vårt varumärke bidrar tillsammans med personer, produkter och processer till att utveckla och behålla affärsrelationer.

På så sätt kopplar vi ihop värderingarna och varumärke med det vi säljer.

 • Engagerade
 • Nära
 • Handlingskraftiga
 • Kundägda

Det är inte vad vi gör som gör oss unika. Utan hur vi gör det och kanske ännu viktigare: varför. 

Med utgångspunkt i vår värdegrund ska vi göra varandra bra och ta ett gemensamt ansvar för att driva och utveckla Länsförsäkringar Östgöta mot våra övergripande mål och vår vision; att skapa trygghet och möjligheter.


Vår vision och affärsidé

Vi ska

 • Personligt och enkelt erbjuda östgötarna de attraktivaste tjänsterna inom bank, försäkring och fastighetsförmedling

 • Privatmarknaden och företagsmarknaden

Så att vi

 • Skapar mervärde för våra kunder och tillika ägare
 • Skapar förutsättningar för engagerade medarbetare som gör skillnad
 • Skapar långsiktig tillväxt med lönsamhet i vår marknad
 • Bidrar till en attraktiv region

Våra övergripande mål

Vi skapar mervärde för våra kunder/ägare

 • Vi har marknadens mest nöjda kunder
 • Vi är nära våra kunder och möter dem/är tillgängliga "24/7"

Vi har kompetenta och engagerade medarbetare som gör skillnad

 • Vi är en av länets mest attraktiva arbetsgivare
 • Vi är en lärande organisation där vi tillsammans ständigt utvecklas och som aktivt driver mot våra mål

Vi har långsiktig tillväxt med lönsamhet

 • Vi är ledande inom Sak, Liv och Fastighetsförmedling och växande utmanare inom Bank
 • Våra resurser används effektivt
 • Vi har lönsamhet i varje affärsområde

Vi bidrar till en attraktiv region

 • Vi har ett aktivt hållbarhetsarbete och starkt samhällsengagemang

Tillsammans - mot mål och vison

 • "Det ska kännas bra i magen" – det är den känslan vi vill skapa både i mötet med kund och internt i bolaget.
 • Vår framgång bygger på att vi gör varandra bra och att vi tar ett gemensamt ansvar för att driva och utveckla bolaget mot vår vision och våra övergripande mål.
 • Våra medarbetare är våra ambassadörer. Hos oss är varje medarbetare unik och värdefull i sitt arbete.


Att arbeta på Länsförsäkringar Östgöta

Kundägda

Att vara lokalt kundägda gör att vi alltid ser till det som är bäst för kunden, med utgångspunkt vardag och verklighet. Vårt enda uppdrag är faktiskt just detta, att ha omsorg om våra kunders pengar och trygghet.

Framgångsrika

Att arbeta på Länsförsäkringar Östgöta innebär att du är en av ett framgångsrikt lag och att bidra aktivt till fortsatt framgång.

Goda utvecklingsmöjligheter

Med vår bredd inom bank, försäkring och fastighetsförmedling kan vi erbjuda våra medarbetare en uppskattad möjlighet att "byta jobb på jobbet". Hos oss kan du utvecklas i din befintliga roll eller i en ny tjänst där du har en fördel av tidigare erfarenheter. Viljan att utvecklas och lära sig mer är en förenand drivkraft hos våra medarbetare, och det är därför en självklarhet för oss att investera löpande i utbildning och kompetensutveckling.

Gemenskap och kul tillsammans

Vi har en god arbetsmiljö, med samarbete och samverkan som ledord för att skapa stark gemenskap och kamratskap. Vi strävar alltid efter att våra medarbetare ska ha en god balans mellan arbete och fritid.

 

När vi frågar våra medarbetare vad som är det bästa med att arbeta hos oss. 

 

 • Starkt varumärke, alltid i framkant med kunden i fokus
 • Värnar om våra medarbetare, bryr oss om, omtanke
 • Trygg och stabil arbetsplatsMan blir sedd och får utvecklas, känner sig behövd och uppskattad
 • Bra och väl genomarbetad värdegrund
 • Härlig stämning, bra gemenskap, trevliga arbetskamrater – vi har kul tillsammans!
 • Stolthet
 • Bra förmåner
 • Tydlig och nära ledning
 • Tydliga och väl förankrade mål
 • Delaktighet och möjlighet att påverka

"En modern, trevlig och varm arbetsplats som bryr sig om kund och medarbetare"

 


Ledarskap och medarbetarskap

Vi strävar hela tiden efter att utveckla och förbättra vårt sätt att leda och inspirera. En förutsättning för det är att alla vår ledare ständigt utvecklar sig själv och sitt ledarskap. Vår ledarprofil ger en vägledning för våra ledare i sin roll.

Vår medarbetarprofil ska vara en ledstjärna för alla våra medarbetare och tydligt visa hur vi ser på ett gott medarbetarskap. Medarbetarskap innebär att varje medarbetare tar ansvar för sin egen utveckling vad gäller prestation, kompetens och hälsa.


Ditt första år

Som ny hos oss värdesätter vi att du lär dig – företags vision och affär, rutiner och arbetssätt, sociala koder och dessutom ett antal nya system att jobba i. Under ditt första år som anställd på Länsförsäkringar Östgöta kommer du att genomgå några centrala bolagsövergripande utbildningar. Sedan ingår avdelningsspecifik introduktion.


Grundutbildningar för alla

Säker arbetsmiljö

Presentation av Länsförsäkringar Östgötas säkerhetsorganisation och bolagets säkerhetsarbete.

Länsförsäkringar Östgötas Säkerhetsutbildning

E-utbildning om Länsförsäkringar Östgötas säkerhetsarbete och medarbetarens egen roll och ansvar gälande t.ex, IT-säkerhet, brandskydd och larm.

Brand/HLR

Utbildning i hjärt- och lungräddning med hjärtstartare och brandskyddsutbildning.

Grundutbildning Miljö

Grundutbildning inom miljö i ett bredare perspektiv – miljöcertifierade.

Miljöutbildning

En introduktion till det miljöarbete som bedrivs inom Länsförsäkringar Östgöta.

Digitala medarbetaren

Utbildning i att använda våra digitala tjänster: Länsförsäkringar-appen, Swish och BankID.

Utbildning i Uppförandekod

Utbildning i hur vi ska agera i etiska frågor som har betydelse för förtroendet f rån våra kunder.


Goda utvecklingsmöjligheter

Att arbeta på Länsförsäkringar Östgöta innebär att vara en del av ett framgångsrikt lag och att bidra aktivt till fortsatt framgång. Med vår bredd inom bank, försäkring och fastighetsförmedling kan vi erbjuda våra medarbetare en uppskattad och unik möjlighet att "byta jobb på jobbet". Hos oss kan du utvecklas i din befintliga roll eller i en ny tjänst där du har en fördel av tidigare erfarenheter. Viljan att utvecklas är en förenande drivkraft hos våra medarbetare och det är därför en självklarhet för oss att löpande investera i utbildning och kompetensutveckling.