Finanskoalitionen mot barnsexhandel

Finanskoalitionen mot barnsexhandel

Länsförsäkringar är medlem i Finanskoalitionen och samarbetar med barnrättsorganisationen ECPAT Sverige och polisen.

Tillsammans gör vi skillnad

Den kriminella verksamheten med barnsexhandel ger enorma intäkter varje år och precis som med all illegal verksamhet är syftet att tjäna så mycket pengar som möjligt.
En stor del av handeln görs på Internet där både köpare och säljare använder olika betalningskanaler för att föra över pengar mellan varandra.

Finanskoalitionens mål är att förhindra att det svenska betalningssystemet missbrukas för köp av dokumenterade sexuella övergrepp av barn och ytterst att stoppa övergrepp på barn.

I den svenska Finanskoalitionen ingår bankföreningen, finansiella aktörer och teknikföretag som tagit ställning och vill agera aktivt mot denna brottslighet. Tillsammans med ECPAT och polisen bedrivs arbetet med att utveckla fler effektiva metoder för att förhindra transaktioner som avser denna handel och idag är det praktiskt taget omöjligt att betala med kort för att köpa övergreppsmaterial.

Ett resultat av arbetet visade sig när Finanskoalitionen fick ta emot första priset för bästa brottsförebyggande insatser i oktober 2015, i den svenska deltävlingen - European Crime Prevention Award. Men utmaningarna är fortsatt stora med internet och förövare som snabbt hittar nya betalningsmöjligheter.

- Att tjäna pengar på unga oskyldiga offer, det vill säga kränka barns rättigheter, är en kriminell verksamhet som ska motarbetas på alla sätt och effekten av arbetet blir desto starkare när vi kan göra det gemensamt i finanskoalitionen. Det här är ett ansvar som fler och fler företag måste ta och vi är stolta och ser det som självklart att vara en del i det här viktiga arbetet, säger Rikard Josefson, vd på Länsförsäkringar Bank.

Bakgrund till finanskoalitionen

2008 tog ECPAT Sverige och Skandiabanken initiativet till att etablera en svensk finanskoalition mot barnsexhandel. Syftet var att finansbranschen gemensamt skulle förhindra handel med sexuella övergreppsbilder på barn. 2009 gick även Bankföreningen med i koalitionen och idag ökar antalet medlemmar i koalitionen stadigt.

Barnsexhandel är idag en omfattande och lönsam brottslighet. Uppskattningsvis exploateras 1,8 miljoner barn i barnsexhandeln varje år, www.ecpat.net. ECPAT Sverige ser inga tendenser till att den siffran minskar, snarare ökar ju mer som efterforskas.

En stor del av handeln sker på internet där köpare och säljare tidigare försökte använda traditionella betalningskanaler för att föra över pengar mellan varandra. Något som försvårats kraftfullt med hjälp av det arbete som Finanskoalitionen bedriver. Idag arbetar koalitionen med att identifiera och hindra alternativa betalningsmöjligheter.

Var med och stöd kampen - inget barn ska tvingas in i sexhandel

 • Våga lyfta frågan. Verkligheten för de utsatta barnen är grym, men vi måste våga se. 
 • Anmäl alltid misstankar om bansexhandel till www.ecpathotline.se, du gör det helt anonymt.  
 • Välja en bank som är med i Finanskoalitionen.
 • Välja en researrangör som signerat ECPATs uppförandekod.
 • Välja en internetleverantör som samarbetar med polisen och blockerar olagliga sidor.
 • Lyfta frågan.
 • Se dokumentärfilmen "När ingen ser" och sprid den i ditt nätverk.
 • Läs boken ”Tysta Rop”, skriven av Natalie Gerami och utgiven av Ordfront i samarbete med ECPAT Sverige. I boken skildrar hon fyra barn som exploaterats i barnsexhandel. Historierna fick Natalie när hon arbetade i ett projekt för ECPAT Sverige och World’s Children’s Prize. 
 • Ge en gåva eller bli ECPAT-supporter
 • Dela och sprid ECPAT Sveriges information i sociala medier. 

ECPAT Hotlines årsrapport 2017

Ecpat har släppt den andra upplagan av rapporten Dokumenterade sexuella övergrepp på barn på internet. De nya siffrorna visar att antalet tips om barnsexhandel har tredubblats på tre år.

Läs hela rapporten på Ecpat

Fakta om barnsexhandel

 • Barnsexhandel är idag en omfattande och lönsam brottslighet. Uppskattningsvis exploateras 1,8 miljoner barn i barnsexhandeln varje år, www.ecpat.net.
 • 79 procent av barnen som återfinns i dokumenterade sexuella övergrepp har inte nått puberteten. (INHOPE 2014). 
 • Dokumenterade sexuella övergrepp på barn, är grova brott med djup tragik bakom varje enskild bild och film. 
 • Barnsexhandel är en brottslighet som förekommer i alla länder, Sverige är inget undantag. Allt för få fall anmäls. Enligt BRÅ hör sexualbrott till de brottsformer som anmäls i lägst utsträckning.
 • Enligt den brittiska polismyndigheten CEOP tenderar de dokumenterade sexuella övergreppen på barn att bli alltmer sadistiska och våldsamma (A Picture of Abuse, CEOP, 2012).