Ditt lokala länsförsäkringsbolag

Informationen gäller för Länsförsäkringar Östgöta

Länsförsäkringar Östgötas årsredovisning

Årsredovisning 2016

På denna sida publicerar vi alla våra senaste årsredovisningar. Om du saknar någon är du välkommen att kontakta oss så skickar vi den till dig.

Året i korthet

  • Sakförsäkringsbeståndet har under året ökat med 54 Mkr, motsvarande 4 %. Samtliga rörelsegrenar har ökat i sina bestånd. Premien består till 43 % av motor- och trafikförsäkringar.
  • Försäkringsersättningar, exklusive driftskostnaden för skadereglering, är 7 % högre, 55 Mkr, än förra året. Främst på grund av några större bränder samt antal skador som har ökat med 7 %.
  • Bankverksamheten har ökat affärsvolymen med 2 600 Mkr eller 11 %. Hypoteksutlåning och sparaområdet har stått för merparten av tillväxten.
  • Livförsäkringsverksamheten har minskat premieinkomsten med 10 % till 867 Mkr.
  • Fastighetsförmedlingen är näst största aktör i Östergötland där nästan en tredjedel av förmedlingens affärer har fortsatt att generera affär i Länsförsäkringar Bank.
  • Totalavkastningen på bolagets samlade tillgångar blev 9,3 % eller 654 Mkr. Detta främst beroende på en fortsatt god utveckling i bolagets fastighetsportfölj. Marknadsvärdet på bolagets placeringstillgångar uppgick vid årets slut till 
    7 571 Mkr.
  • Det goda resultatet i bolaget har medfört att styrelsen fattat beslut om återbäring, motsvarande 235 Mkr.

 

Marknadsandelar direkt försäkring, %
  2013 2014 2015 2016
Hem 49 50 52 53
Villahem 67 67 68  69
Fritidshus 83 85 79  79
Trafikförsäkringspliktiga fordon totalt, privat 53 53 54  54
Trafikförsäkringspliktiga fordon totalt, företag 45 45 43  42

Om Länsförsäkringar Östgöta

Vi finns nära dig!

Länsförsäkringar Östgöta finns för att ge dig möjlighet till långsiktig ekonomisk trygghet och en enklare vardag. Lokalt och nära hjälper vi dig med hela din vardagsekonomi och ditt boende. Med vår helhet inom försäkring, bank och fastighetsförmedling har vi unika möjligheter att göra det.

Vi finns där du finns – och närhet mellan människor skapar trygghet, tillit och trivsel. Sådant som är viktigt för goda relationer och det förtroende som du kräver för att välja att vara kund hos oss.

Närhet för oss handlar också om att vi anstränger oss för att förstå varje persons och företagares liv och situation. Att vi tar beslut som gör att det känns bra i magen även nästa gång vi ses och att vi som kundägt bolag har fullt engagemang för ditt bästa.

Läs mer om Länsförsäkringar Östgöta

Hållbarhet

Frågor om ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet har för Länsförsäkringar alltid varit mer en naturlig del av verksamheten än en vald strategi. 23 kundägda bolag som gemensamt äger Länsförsäkringar AB – hela verksamheten med enda syfte att skapa trygghet för kunder och ägare.

Läs mer om länsförsäkringsgruppens och ditt lokala länsförsäkringsbolags hållbarhetsarbete