Cover pool

Säkerheterna i cover poolen består enbart av privatbostäder, vilket inkluderar villor, bostadsrätter och till en marginell del fritidshus. Utlåningen sker enbart i Sverige och har en god geografisk distribution. All utlåning sker i svenska kronor och all utländsk valuta swappas till svenska kronor.

Länsförsäkringar Hypotek ger information i enlighet med ECBCs "The Covered Bond Label", som är en gemensam standard för ökad transparens i den europeiska marknaden för säkerställda obligationer

Mer information om The Covered Bond Label

Cover pool September 30 , 2017

Cover pool SEK 188 796 M
Retail mortgages SEK 179 721 M
Substitute collateral SEK 9 075 M
OC, nominal, current level  34,70%
Weighted average Max-LTV¹ 55,8%
FX-risk 0
Number of loans 346 508
Number of borrowers 153 465
Number of properties 153 163
Average loan size SEK 518 663
Substitute collateral SEK 9 075 M
Swedish covered bonds AAA/Aaa SEK 9 075 M 100%
Swedish government bonds SEK 0 M 0%
Collateral: Private homes only in Sweden
Single-family homes SEK 130 241 M 72%
Tenant-owned apartments SEK 45 605 M 25%
Vacation homes SEK 3 875 M 2%
Total SEK 179 721 M 100%
Weighted average Max-LTV, %, Collateral
Single-family homes 56%
Tenant-owned apartments 56%
Vacation homes 53%
Remaining interest-rate fixing period
0-3 m SEK 120 472 M 67%
3 m -1 yr SEK 1 219 M 1%
1-3 yrs SEK 39 491 M 22%
3-5 yrs SEK 16 395 M 9%
> 5 yrs SEK 2 144 M 1%
Total SEK 179 721 M 100%
Average seasoning: 58.1 months
0-12 m SEK 35 250 M 20%
12-24 m SEK 26 590 M 15%
24-36 m SEK 25 094 M 14%
36-60 m SEK 26 573 M 15%
> 60 m SEK 66 213 M 37%
Total SEK 179 721 M 100%
LTV-distribution, %, by-start-LTV (ASCB)
0-10% SEK 37 914 M 21%
11-20% SEK 34 887 M 19%
21-30% SEK 31 357 M 17%
31-40% SEK 27 304 M 15%
41-50% SEK 22 549 M 13%
51-60% SEK 16 012 M 9%
61-70% SEK 8 125 M 5%
71-75% SEK 1 572 M 1%
Total SEK 179 721 M 100%
Distribution of interest-rate type, %
Floating SEK 121 811 M 68%
Fixed 2 - 5 yrs SEK 43 358 M 24%
Fixed 5 years and more SEK 14 551 M 8%
Total SEK 179 721 M 100%
Interest-payment frequency, %
Monthly SEK 173 708 M  97%
Quarterly SEK 6 013 M   3%
Total SEK 179 721 M  100%
Amortisation, %
Amortisation  SEK 84 936 M 47%
Interest only SEK 94 785 M 53%
Total SEK 179 721 M 100%
Geographic distribution, %
Greater Stockholm SEK 28 442 M 16%
Gothenburg SEK 15 549 M 9%
Greater Malmoe SEK 5 964 M 3%
Southern Sweden SEK 18 035 M 10%
West of Sweden SEK 42 657 M 24%
East of Sweden SEK 41 141 M 23%
North Sweden SEK 27 933 M 16%
Outside Sweden - 0%
Total SEK 179 721 M 100%
Prior ranks, %
No prior ranks SEK 175 111 M 97%
Prior ranks SEK 4 610 M 3%
Total SEK 179 721 M 100%
Impaired loans: None
Dynamic pool: Yes
Credit quality, past due, share of loan volume %
1-30 days SEK 4 M 0.00%
31-60 days SEK 0 M 0,00%
> 61 days SEK 0 M 0,00%
Total SEK 4 M 0.00%
Loan distribution, %
< SEK 500,000 SEK 10 641 M 6%
SEK 500,000-SEK 1 M SEK 29 618 M 16%
SEK 1 M- SEK 1.5 M SEK 37 857 M 21%
SEK 1.5 M - SEK 2.5 M SEK 59 464 M 33%
SEK 2.5 M - SEK 5 M SEK 38 569 M 21%
> SEK 5 M SEK 3 572 M 2%
Total SEK 179 721 M 100%

1) According to the "Maximum LTV (loan-to-value) per property" calculation method defined by ASCB (Association of Swedish Covered Bond Issuers) with indexed values.