Gemensamma bolag

En stark bank- och försäkringsgrupp

Agria Djurförsäkring

Agria

Agrias affärsidé är att skapa trygghet för både djur och människor. Agria erbjuder flexibla försäkringar – tillsammans med många av Sveriges djurägarorganisationer och veterinärer.

Länsförsäkringar Bank

Länsförsäkringar Bank

Länsförsäkringar Bank är Sveriges femte största retailbank med en affärsvolym på 314 miljarder kronor den 31 december 2013.

Länsförsäkringar Fondförvaltning

Länsförsäkringar Fondförvaltning

Länsförsäkringar Fondförvaltning är ett dotterbolag till Länsförsäkringar Bank och har ett förvaltat kapital på 99,6 miljarder kronor(31 december 2014). Förvaltningen sker i 33 fonder med olika placeringsinriktning.

Länsförsäkringar Fondliv

Länsförsäkringar Fondliv

Länsförsäkringar Fondliv är länsförsäkringsgruppens fondförsäkringsbolag och dotterbolag till Länsförsäkringar AB. Bolaget erbjuder pensionssparande främst inom tjänstepension.

Länsförsäkringar Liv

Länsförsäkringar Liv

Länsförsäkringar Liv är ett av Sveriges största livförsäkringsbolag. I princip all försäljning, rådgivning och service sker genom de 23 lokala länsförsäkringsbolagen.

Länsförsäkringar Sak

Länsförsäkringar Sak AB

Länsförsäkringar är klart marknadsledande inom svensk sakförsäkring med en marknadsandel på 29,5 procent 31 december 2012. I många år har Svenskt Kvalitetsindex visat att sakförsäkringskunderna hör till de nöjdaste i landet.

Wasa Kredit

Wasa Kredit

Wasa Kredit är ett kreditmarknadsbolag som erbjuder leasing- och avbetalningsfinansiering.