Placera din tjänstepension

Genomtänkta val ger en bättre pension

Ta risk när du har långt till pension
Planera och anpassa din pension i tid
Planera och anpassa din pension i tid

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Placera din tjänstepension – ett viktigt val

Hur hög pensionen blir påverkas bland annat av hur mycket du tar ut i lön, hur mycket du sparar och hur länge du arbetar – men det är även avgörande hur pengarna har placerats. Några procent extra i avkastning varje år kan ha stor betydelse för din ekonomi när du blir pensionär.

Hur länge sparar du?

När du ska placera din tjänstepension är tiden viktig. Har du långt kvar till pensionen så  är det bra att ta en högre risk för att ha möjlighet till högre avkastning. Under uppbyggnadsfasen kan det vara lämpligt att fondspara med större andel aktier – oavsett vilken personlighetstyp du är.

Om du inte vill vara aktiv själv är Bekväma fonder ett enkelt sätt att fondspara. Bekväma fonder finns i fem olika risknivåer – det enda du behöver göra är att välja den risknivå som passar dig bäst.

Mer om våra Bekväma fonder

Är du intresserad och själv vill byta fonder passar våra Aktiva placeringsförslag som också finns i fem risknivåer och består av fonder ur vårt fondutbud.

Se våra Aktiva placeringsförslag

För dig som önskar valfrihet finns vårt kvalitetssäkrade fondutbud där du kan välja fonder med olika inriktning på egen hand.

Hela fondlistan

Välj sparande utifrån tid

Välj det alternativ som passar dig bäst utifrån hur länge du tänkt spara och din inställning till risk, rätt val gör sor skillnad. Tänk också på att vid omfördelningen av ditt sparande så bör det ske under en längre tidsperiod för att minska risken för stora svängningar. Det är bra att se över ditt sparande och din risknivå med jämna mellanrum. 

Logga in på Mina sidor

Trygga din tjänstepension

När du närmar dig pensionen kan det vara klokt att trygga ditt sparande. Under denna fas kan du överväga att placera i fonder med lägre risk. Du kan också välja att kostnadsfritt lägga till tjänsten Bevara pension, som succesivt minskar risknivån för sparandet ju närmare pensionen du kommer.

Läs mer om tjänsten Bevara pension

Garantiförvaltning är ett annat bra sätt att säkra pensionen inför och under utbetalning. Precis som med fonder placeras pengarna för att de ska växa på bästa sätt. Men med Garantiförvaltning garanteras ett visst belopp. Och det finns även möjlighet för dig att få mer.

Mer om Garantiförvaltning

Riskinformation 

Våra bedömningar av aktie- och räntemarknaderna utgår från prognoser och är inga garantier. Sparande i fonder och aktier innebär alltid en risk. Fonder och aktier kan såväl öka som minska i värde. Det beror bland annat på börs-, ränte- och valutautvecklingen. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Mer om riskerna vid fondsparande