Miljöpolicy

Personligt och enkelt erbjuder vi östgötarna de attraktivaste tjänsterna inom bank, försäkring och fastighetsförmedling. Verksamheten bedrivs med visad miljöhänsyn.

Miljöpolicy

Vi gör det genom att hela tiden förbättra vårt eget agerande för att verka för ett hållbart samhälle. Det innebär att vi följer de miljölagar och andra krav som ställs på oss. Vi minimerar våra egna utsläpp av miljöföroreningar och ser till att medarbetare inom Länsförsäkringar Östgöta hela tiden ökar sin kunskap och förståelse om den miljöpåverkan som vår verksamhet har på människa och natur.

Vi påverkar och vägleder våra kunder, leverantörer och andra intressenter så att de tar största möjliga miljöhänsyn för att inte påverka miljön negativt. Vi samverkar också med andra aktörer för att driva miljöfrågan framåt. Genom att vi tar vårt miljöansvar och vägleder våra kunder, leverantörer och andra intressenter att ta största möjliga miljöhänsyn är Länsförsäkringar Östgöta den självklara samarbetspartnern och det självklara valet inom bank och försäkring.