Forskning

Länsförsäkringars Forskningsfond

Länsförsäkringar stödjer forskning för att öka tryggheten

Syftet med all forskning är att nå ny kunskap. Med ny kunskap vill vi förstå hur samhällsutvecklingen kan komma att påverka framtiden. Vi vill dessutom förebygga och förstå skador, både skador som finns idag och skador som vi tror kommer att finnas i framtiden.

Så här jobbar Forskningsfonden

Forskningsfonden finansierar behovsmotiverad och tvärvetenskaplig forskning av högsta internationella standard. Forskningen ska bedrivas vid universitet, högskolor och oberoende forskningsinstitut och resultaten är tillgängliga för alla.

Tre gånger om året görs utlysningar inom något av de fem forskningsområden Länsförsäkringar har valt.

Forskningsfonden har ingen möjlighet att hantera spontanansökningar, ansökningar kan bara beviljas i samband med utlysningar.

Avslutade forskningsprojekt

Forskningsfondens historia och vår styrelse

Alltid uppdaterad med Samhällssnackarna och nyhetsbrev

Du vet väl att Länsförsäkringars Forskningsfond både har en egen pod och ett alldeles eget nyhetsbrev?

I podden Samhällssnackarna träffar du forskare och andra spännande yrkespersoner från näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle. Mestadels handlar ämnet om samhället vi bor i, om hur det fungerar idag och hur det kanske kan fungera lite bättre imorgon. Den gemensamma nämnaren är trygghet, både på längden och tvären.

I nyhetsbrevet hittar du senaste nytt och populärvetenskapliga artiklar om den forskning vi stöder. I varje nummer tar vi också pulsen på en av forskarna bakom projekten.

Vill du prenumerera? Skicka ett mejl till forskning@lansforsakringar.se

Podcasten Samhällssnackarna

Utlysning: Forskningsprojekt om samhällspolarisering

Länsförsäkringars Forskningsfond utlyser forskningsmedel för forskning inom temat samhällspolarisering, med fokus på hur samhällspolarisering genereras och påverkar offentliga och privata aktörers möjligheter att skapa trygghet och utveckling i olika geografier, samt hur samhällspolarisering kan motverkas inom olika områden för att möta framväxande trygghetsutmaningar. Ansökningsprocessen för forskningsmedel är indelad i två steg.

Läs mer här


Aktuella forskningsprojekt

Svensk regionalekonomisk utveckling och omvandling

Kerstin Enflo, forskare vid Lunds universitet, projektleder Svensk regionalekonomiskutveckling och omvandling: dåtid, nutid och framtid, finansierad avLänsförsäkringars forskningsfond. I forskningsprojektet jämförs historiskt de långsiktiga effekterna av geografiska förutsättningar och naturresurser med effekterna av infrastruktursatsningar och institutionella förutsättningar.

Projektet analyserar även kommande regionala utmaningar i samband med dagens teknikskifte, inte minst automatisering, utnyttjande av Big Data och möjligheten till re-industrialisering. I filmen diskuterar Kerstin Enflo några forskningsresultat kring de ökade skillnaderna i tillväxt i olika län och hur trenden påverkar samhälle.

Vi finansierar forskning inom omårdet morgondagens samhälle

Forskningsfondens historia

Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond som är en stiftelse med egen styrelse bildades 1994. Syftet, nu som då, är att stödja forskning som kan minska och förebygga skador i samhället, Vi stödjer forskning som ligger nära människors vardagliga trygghet vilket är en av delarna av vårt engagemang i det lokala samhället.

Läs mer


Forskningsområden

Länsförsäkringar finansierar behovsmotiverad och tvärvetenskaplig forskning av högsta internationella standard. Forskningen bedrivs vid universitet, högskolor och oberoende forskningsinstitut och resultaten är tillgängliga för alla. Vi finansierar även vetenskapliga tester och förstudier, även de med inriktning på trygghet för kunder och samhället i stort.

Klimatanpassning

Forskning om klimatanpassning

Att klimatet ändras är en utmaning för försäkringsbranschen och mer kunskap behövs Här kan du läsa mer om pågående projekt som vi finansierar och våra aktuella utlysningar.

Morgondagens samhälle

Forskning om morgondagens samhälle

I en värld i ständig rörelse vill Länsförsäkringar med hjälp av forskning försöka förstå morgondagens samhälle. Här kan du läsa mer om pågående projekt som vi finansierar och våra aktuella utlysningar.

Ömsesidiga affärsmodeller

Forskning om ömsesidiga affärsmodeller

Antalet ömsesidiga bolag ökar och affärsmodellen vinner allt fler marknadsandelar. Vad innebär det och varför? Här kan du läsa mer om pågående och nyligen avslutade projekt som vi finansierar.

Tryggt boende

Forskning om tryggt boende

Tryggt boende är en central fråga i människors vardag. Med ny kunskap kan vi bidra till ökad fysisk och social trygghet i boendet. Här kan du läsa mer om pågående och nyligen avslutade projekt som vi finansierar.

Trafiksäkerhet

Forskning om trafiksäkerhet

Finansiering av trafiksäkerhetsforskning är ett sedan länge prioriterat område för Länsförsäkringar. Vi ser en alltmer komplex trafikmiljö med flera nya trafikgrupper och ny kunskap behövs. Här kan du läsa mer om pågående projekt som vi finansierar och våra aktuella utlysningar.