Undvik vattenskador

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Bygg bort vattenskadorna

Många fastigheter som byggdes fram till mitten på 1960-talet börjar få utslitna vatten- och avloppsledningar. Även tätskikten i badrummen kan ha börjat läcka. Äldre avloppsrör av PVC-plast har visat sig ha kort livslängd och bör kontrolleras extra noga. Ett tecken på renoveringsbehov är om en eller flera vattenskador inträffar i fastigheten.

Kök och badrum

Vi har samlat våra bästa råd undvika vattenskador i fastighetens badrum, kök och tvättstuga. För fastighetsägare och enskilda lägenhetsinnehavare är det viktigt att känna till de regler som gäller vid renoveringar. Ibland kan det räcka med enkla åtgärder för att minska risken för vattenskada, till exempel:

  • att vitvarorna i köket har vattentäta underlägg.
  • att ett vattenlarm monteras i diskbänksskåpet, under diskmaskinen och andra vattenanslutna apparater.
  • att golvbrunnar rensas regelbundet

Relining - ett alternativ till stambyte

Relining innebär att man använder befintliga rör för att dra nya ledningar av plast inuti. Metoden kan vara lämplig för att täcka läckande avloppsrör eller om utrymmen är svåra att komma åt eller dyra att stambyta.

Relining

Säker vatteninstallation

Branschregler Säker Vatteninstallation är ett regelverk som är framtaget av branschens aktörer för att minska risken för vattenskador, legionellaspridning, brännskador och förgiftning.

Rensa avloppsstammar och källarledningar

Var uppmärksam om du får klagomål på avloppet från de boende så att skador kan stoppas i tid. Utströmmande avloppsvatten från till exempel en golvbrunn, leder ofta till omfattande vattenskador. Låt därför en fackman rensa avloppsinstallationen vid större störningar. Om problem återkommer är det viktigt att utreda varför.

Stambyte

Vid stambyten byts alla VVS-installationer ut, kall- och varmvattenrör, värmerör och avloppsrör. Ett traditionellt stambyte är ett stort ingrepp. Badrum måste rivas ut och renoveras med dagens byggregler och standard på material och inredning.

Stambyte